Werkgroep Diversiteit

Tijdens het 5e lustrum van de NVTZ, met als thema Van waarde blijven, is de werkgroep Diversiteit ingesteld. Zij ging aan de slag met de vraag wat we kunnen leren in termen van besturen en organiseren van mensen met diverse achtergronden. Hierbij gaan zij uit van alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen: de zichtbare aspecten zoals leeftijd en huidskleur, maar ook de minder zichtbare aspecten als culturele en sociale achtergrond, competenties, werkstijlen, leerstijlen en levenswegen. Aan de hand van columns, interviews, foto’s en persoonlijke verhalen probeert de werkgroep leden van de NVTZ te laten reflecteren op de waarde van diversiteit.


Leden werkgroep        

 • Mevrouw Monica Haimé
 • De heer Abdelilah El Barzouhi
 • De heer Roberto Mangré
 • De heer Frank Seine
 • Mevrouw M. Koopman

Uitreiking publicatie: Het ligt eigenlijk voor de hand

Op 10 maart 2021 werd het eerste exemplaar van de NVTZ publicatie Het ligt eigenlijk voor de hand uitgereikt aan voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Mariette Hamer.

Tijdens een online ontmoeting werd de publicatie met mooie interviews over diversiteit en inclusiviteit, columns van werkgroepleden en lessons learned besproken en gingen voorzitter van de NVTZ Aad Koster en voorzitter van de werkgroep diversiteit Abdelilah el Barzouhi met Mariette Hamer in gesprek over het onderwerp. De SER heeft in 2029 het rapport Diversiteit in de top, tijd voor versnelling uitgebracht, ook deze bevindingen en conclusies zijn aan bod gekomen in een driegesprek.

Nomineer nu zelf iemand uit uw netwerk en geef deze persoon de kans om kosteloos deel te nemen aan de oriëntatiesessie voor meer diversiteit in raden van toezicht

Wij zijn blij met de nominatie en verheugen ons om het diversiteit en inclusie nog verder te bevorderen in de raden van toezicht en haar organisaties. Deze nominatie heeft ons geïnspireerd om zelf ook te gaan nomineren! De NVTZ en haar regiepartner Avicenna Academie voor Leiderschap bieden de NVTZ leden de mogelijkheid om een veelbelovend persoon te nomineren voor een kosteloze deelname aan de oriëntatiesessie. Waarom denkt u aan deze persoon en wat denkt u dat deze persoon geschikt maakt om in een raad van toezicht plaats te nemen? We ontvangen graag het cv en de motivatie om deze persoon te nomineren. Verder hanteren we twee criteria voor de genomineerde; er is diversiteit in culturele achtergrond en/of is divers op het gebied van ervaringsdeskundigheid. We bieden maar liefst 10 gratis plekken aan!

Meer informatie en deelnemen? Stuur dan uw mail naar communicatie@nvtz.nl t.a.v. Marike Koopman. Het insturen van een genomineerde kan tot 10 november 2021. Tijdens het ledenfestival op 18 november 2021 zullen we de ‘winnaars’ bekend maken

Bijdragen werkgroep

 • Diversity Daybijdrage Abdelilah el Barzouhi, voorzitter werkgroep Diversiteit

 • Nederlandse waarden: een onverwachte smeltkroes van subculturen - bijdrage Frank Seine, directeur Avicenna Academie voor Leiderschap en lid NVTZwerkgroep Diversiteit

 • Over Toezichthouden, krutu’s en inzetten op een betere samenleving - bijdrage Monica Haimé, lid werkgroep Diversiteit van de NVTZ

 • Publicatie: Het ligt eigenlijk voor de hand - Gezamenlijke uitgave van NVTZ en Avicenna Academie voor Leiderschap. 

 • Het broze huwelijk tussen bestuur en toezicht - bijdrage door auteur dr. H. Henselmans, bestuursadviseur

 • Wijsheid uit de Hindoestaanse cultuur - ‘Waarden waaraan Hindoestanen kunnen hechten’ door Roberto Mangré

 • Wijsheid uit de Turkse cultuur - Zure azijn schaadt zijn eigen kruik, door Abdelilah el Barzouhi

 • Mohamed Baba: hard op de inhoud, zacht op de relatieInterview door Abdelilah el Barzouhi​
  Mohamed Baba (1972) is met ingang van 1 maart 2020 bestuursvoorzitter bij Haag Wonen. Haag Wonen heeft als missie om goed wonen in Den Haag te realiseren voor mensen met een bescheiden inkomen. Mohamed is sinds februari 2018 voorzitter van de Sociale Verhuurders Haaglanden. Daarnaast is Mohamed per 1 juli 2020 toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van De Vernieuwde Stad, het platform van 27 grote grootstedelijke woningcorporaties. Mohamed Baba heeft diversiteit hoog in het vaandel zitten en wij als werkgroep diversiteit willen graag met hem kennis maken.

 • Wijsheid vanuit de Berberse cultuur- De slechtste inkt is beter dan het beste geheugen, door Abdelilah el Barzouhi

 • ‘Diversiteit: hype of goudmijn?' door Abdelilah el Barzouhi over het niet problematiseren maar vooral toejuichen en zoeken naar de meerwaarde van diversiteit in de samenleving en in besturen.

 • ‘De manier waarop doet ertoe! het persoonlijke verhaal van Monica Haimé (kerndocent NVTZ Academie en faculty member NVTZ) over hoe zij diversiteit als zeer waardevol ervaart en hoe diversiteit in toekomstige generaties een natuurlijk gegeven zal worden.

 • Interview met Lisette Mattaar, directeur van Humanity House in Den Haag, over omgaan met andere culturen en hoe je diversiteit een plek kunt geven in de samenleving.

 • Frank Seine, directeur Avicenna Academie voor Leiderschap, scheef een persoonlijk verhaal over zijn kijk op diversiteit: Wat is de toegevoegde waarde van meer van hetzelfde? Hierin kijkt hij onder andere naar multiculturele achtergronden binnen raden van toezicht, maar ook naar de NVTZ Academie in relatie tot dit onderwerp en zijn eigen ervaringen.

 • Waarom diversiteit een hot item in raden van toezicht in de provincies buiten de randstad moet zijn. Blog van Roberto Mangre over zijn eigen persoonlijke ervaringen en het definiëren van het begrip diversiteit.

 • Multicultureel samensterven, interview met Mohamed Benzakour. Mohamed Benzakour (1974) heeft een jaar lang zijn verlamde moeder in een verpleeghuis begeleid en schreef hier een boek over. Het bekroonde boek 'Yemma - stilleven van een Marokkaanse moeder', laat zien dat de Nederlandse zorg nog niet is ingericht op de grote groep migranten van de eerste generatie.

 • Essay: "We kunnen ze niet vinden" door Abdelilah el Barzouhi en Monica Haimé. "We kunnen ze niet vinden"is een veelgehoord argument bij raden van toezicht en wervingsbureaus wanneer het gaat over het ontbreken van leden met een multiculturele achtergrond.

 • Interview met Melek Usta, zakenvrouw met een maatschappelijke missie. Melek Usta (50) richtte in 2000 het bedrijf Colourful People op; een wervings-, selectie- en adviesbureau, gespecialiseerd in diversiteitsvraagstukken.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen