Goed Toezicht - Goed beslagen ten ijs

Goed beslagen ten ijs

Goed beslagen ten ijs staat voor kennisvergaring door middel van scholing. De waarde Goed beslagen ten ijs van het programma Goed Toezicht bestaat uit drie onderdelen: een cursus voor nieuwe toezichthouders in de zorg en/of welzijnssector, een leiderschapstraject waaraan tenminste één lid eens in de vier jaar deelneemt en de algemene kennis- en competentieontwikkeling. 

Een cursus voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn

Een goede voorbereiding op het toezichthouderschap is een belangrijk onderdeel van Goed Toezicht. Ieder nieuw lid van een raad van toezicht dat voor het eerst zitting neemt in een raad van toezicht in zorg- en/of welzijn, volgt binnen twee jaar na aantreden een cursus voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn. Deze cursus besteedt in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:

  • Algemene informatie met betrekking tot de rollen van het toezichthoudend vak en het ‘raad van toezicht’-model binnen de Nederlandse gezondheidszorg; waarbij ook aandacht is voor het zorgstelsel en de rechten van patiënten/cliënten;

  • De werkformulering van de raad van toezicht, het schrijven van een eigen toezichtvisie die eveneens wordt besproken binnen de eigen raad van toezicht;

  • Integriteit en houdingsaspecten van de raad van toezicht;

  • Interactiviteit in de vorm van nabootsing van mogelijke situaties met betrekking tot boardroom dynamics.

U kunt de cursus voor nieuwe toezichthouders bij de NVTZ Academie volgen (Leergang de nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn) of bij een opleider van uw keuze. Wij raden aan om bij de keuze voor een cursus goed op bovengenoemde aspecten te letten.

> Bekijk de goedgekeurde cursussen voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn
> Bekijk de instructie hoe u deze gegevens kunt bijwerken

Heeft u al eerder een cursus voor nieuwe toezichthouders gevolgd? Of bent u van mening dat u al over voldoende kennis en ervaring beschikt? Dan kan dit ter beoordeling aan de Innovatie- en adviescommissie worden voorgelegd via communicatie@nvtz.nl. Bij positieve beoordeling wordt de cursus dan toegevoegd aan de lijst met goedgekeurde opleidingen/cursussen.

Leiderschapscursus

In het kader van vragen rondom leiderschap is het voor een voorzitter van een raad van toezicht belangrijk om zich goed op deze functie voor te bereiden en zich blijvend te ontwikkelen. Vanuit iedere raad van toezicht neemt daarom eens in de vier jaar tenminste één lid deel aan een leiderschapscursus. Meestal zal dit de voorzitter zijn, maar hiervan kan worden afgeweken. Een leiderschapscursus besteedt in ieder geval aandacht aan onderstaande aspecten:

  • Hoe de raad van toezicht in zijn rol als strategisch adviseur is in te zetten t.b.v. de organisatie en goede zorg;

  • Het juiste samenspel in de raad van toezicht, met de raad van bestuur en met andere stakeholders, zowel intern als extern;

  • De verschillende leiderschapsstijlen en wijzen van voorzitter van vergaderingen en hoe deze effectief kunnen worden ingezet binnen de boardroom dynamics, nagebootst in de vorm van simulaties;

  • Hoe de raad van toezicht verbinding kan zoeken met de maatschappelijke adherente omgeving.

U kunt de leiderschapscursus bij de NVTZ Academie volgen (Leergang voor de Voorzitter van de raad van toezicht of het Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht) of bij een opleider van uw keuze. Wij raden aan om bij de keuze voor een cursus goed op bovengenoemde aspecten te letten.

> Bekijk de goedgekeurde leiderschapscursussen Goed Toezicht
> Bekijk de instructie hoe u deze gegevens kunt bijwerken

Staat uw opleiding niet op de lijst? U kunt de door u gevolgde cursus of opleiding doorgeven via communicatie@nvtz.nl. De Innovatie- en adviescommissie van Goed Toezicht bekijkt dan of de cursus geschikt is als leiderschapscursus. Als dit het geval is, wordt deze cursus toegevoegd aan de lijst met goedgekeurde opleidingen/cursussen.

Kennis- en competentieontwikkeling

Een raad van toezicht is bezig met kennis- en competentieontwikkeling. Het is naar eigen inzicht van de raad en zijn leden wat zij relevant achten voor hun kennis- en competentieontwikkeling.
> Bekijk de instructie hoe u deze gegevens kunt bijwerken

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen