Goed Toezicht - Goed beslagen ten ijs

Om goed invulling te geven aan toezichthouderschap binnen een raad van toezicht horen toezichthouders te voldoen aan professionaliteitseisen die via een leergang of anderszins te verwerven zijn. Het onderdeel Goed beslagen ten ijs van het programma Goed Toezicht bestaat uit twee onderdelen: een beginnerscursus voor nieuwe leden van een raad van toezicht en een leiderschapstraject waaraan tenminste één lid eens in de vier jaar deelneemt.

 

Beginnerscursus

Ieder nieuw lid van een raad van toezicht, dat voor het eerst zitting neemt in een raad en nog geen beginnerscursus heeft gevolgd, dient een volwaardige beginnerscursus te volgen voor toezichthouders in zorg en/of welzijn. Een volwaardige cursus besteedt in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:

  • Algemene informatie met betrekking tot de rollen van het toezichthoudend vak en het ‘raad van toezicht’-model binnen de Nederlandse gezondheidszorg; hierbij is ook aandacht voor het stelsel an sich en de rechten van patiënten/cliënten;

  • De werkformulering van de raad van toezicht, het schrijven van een eigen toezichtvisie die eveneens wordt besproken binnen de eigen RvT;

  • Integriteit en houdingsaspecten van de RvT;

  • Interactiviteit in de vorm van nabootsing van mogelijke situaties met betrekking tot boardroom dynamics.

U kunt de beginnerscursus bij de NVTZ Academie volgen (Leergang de nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn) of bij een opleider van uw keuze. Bovenstaande aspecten dienen binnen de gekozen cursus aan de orde te komen. Zodra een nieuwe toezichthouder binnen een RvT wordt geregistreerd, wijzigt de barometer op deze website naar licht groen: ‘binnen termijn respijt’. Van deze toezichthouder wordt verwacht dat hij/zij zich binnen zes maanden inschrijft voor een beginnerscursus. Als deze cursus binnen twee jaar niet is afgerond, dan wijzigt de barometer naar rood: ‘niet behaald’.

> Bekijk de goedgekeurde opleidingen/cursussen Goed Toezicht

Beginnerscursus

 

Leiderschapscursus

Vanuit iedere raad van toezicht neemt eens in de vier jaar tenminste één lid deel aan een volwaardige leiderschapscursus. In principe is dit de voorzitter, maar hiervan kan worden afgeweken.

Een volwaardige leiderschapscursus besteedt in ieder geval aandacht aan:

  • Hoe de raad van toezicht in zijn rol als strategisch adviseur is in te zetten t.b.v. de organisatie en goede zorg;

  • Het juiste samenspel in de raad van toezicht, met de raad van bestuur en met andere stakeholders, zowel intern als extern;

  • De verschillende leiderschapsstijlen en wijzen van voorzitter van vergaderingen en hoe deze effectief kunnen worden ingezet binnen de boardroom dynamics, nagebootst in de vorm van simulaties;

  • Hoe de raad van toezicht verbinding kan zoeken met de maatschappelijke adherente omgeving.

U kunt de leiderschapscursus bij de NVTZ Academie volgen (Leergang voor de Voorzitter van de RvT of het Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht) of bij een opleider van uw keuze. Bovenstaande aspecten dienen binnen de gekozen cursus aan de orde te komen. In het geval dat het 3,5 jaar geleden is dat iemand binnen een RvT een leiderschapscursus heeft gevolgd, wordt de raad hierop geattendeerd. Wanneer na vier jaar de cursus niet is gevolgd, dan is dit inzichtelijk op www.nvtz.nl (binnen termijn respijt). Als het geheel binnen 4,5 jaar nog niet is afgerond, wijzigt de barometer naar rood: ‘niet behaald.’

> Bekijk de goedgekeurde opleidingen/cursussen Goed Toezicht

Leiderschapstraject

De status ‘Goed beslagen ten ijs’ wordt gevormd door de beginnerscursus en het leiderschapstraject samen, waarbij beide op orde moeten zijn voor de status behaald.
 

Goedgekeurde cursussen en vrijstelling

Voor het onderdeel Goed beslagen ten ijs worden afgeronde cursussen via de NVTZ academie automatisch goedgekeurd. Het betreft hier de leergang "De nieuwe Toezichthouder in Zorg & Welzijn", "Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht" en "Leergang voor de Voorzitter van de raad van toezicht". U bent uiteraard vrij om elders een cursus te volgen. Wij raden aan om bij de keuze voor een bepaalde cursus goed op bovengenoemde aspecten te letten. Als u de door u gevolgde cursus doorgeeft aan de NVTZ via communicatie@nvtz.nl wordt hiervoor in principe akkoord gegeven. De innovatie- en adviescommissie van Goed Toezicht bekijkt dan achteraf of deze cursus ook daadwerkelijk aan de gestelde eisen voor Goed Toezicht voldoet. Als dit het geval is, wordt deze cursus toegevoegd aan de lijst met goedgekeurde opleidingen/cursussen.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankOpleidingenGoed Toezicht Inloggen