Goed Toezicht - Goed beslagen ten ijs

Een toezichthouder begint goed voorbereid aan zijn taak en onderneemt professionaliseringsactiviteiten. De waarde Goed beslagen ten ijs van het programma Goed Toezicht bestaat uit twee onderdelen: een beginnerscursus voor nieuwe leden van een raad van toezicht en een leiderschapstraject waaraan tenminste één lid eens in de vier jaar deelneemt.

 

Beginnerscursus

Een goede voorbereiding op het toezichthouderschap is een belangrijk onderdeel van Goed Toezicht. Van ieder nieuw lid van een raad van toezicht, dat voor het eerst zitting neemt in een raad en nog geen beginnerscursus heeft gevolgd, wordt verwacht dat hij/zij een volwaardige beginnerscursus volgt voor toezichthouders in zorg en/of welzijn. Een volwaardige cursus besteedt in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:

  • Algemene informatie met betrekking tot de rollen van het toezichthoudend vak en het ‘raad van toezicht’-model binnen de Nederlandse gezondheidszorg; waarbij ook aandacht is voor het stelsel an sich en de rechten van patiënten/cliënten;

  • De werkformulering van de raad van toezicht, het schrijven van een eigen toezichtvisie die eveneens wordt besproken binnen de eigen RvT;

  • Integriteit en houdingsaspecten van de RvT;

  • Interactiviteit in de vorm van nabootsing van mogelijke situaties met betrekking tot boardroom dynamics.

U kunt de beginnerscursus bij de NVTZ Academie volgen (Leergang de nieuwe toezichthouder in zorg en welzijn) of bij een opleider van uw keuze. Bovenstaande aspecten dienen binnen de gekozen cursus aan de orde te komen. Zodra een nieuwe toezichthouder binnen een raad van toezicht wordt geregistreerd, wijzigt de barometer op deze website naar licht groen: ‘binnen termijn respijt’. Van deze toezichthouder wordt verwacht dat hij/zij zich binnen zes maanden inschrijft voor een beginnerscursus en deze binnen twee jaar afrondt.

> Bekijk de goedgekeurde opleidingen/cursussen Goed Toezicht

Beginnerscursus

 

Leiderschapscursus

In het kader van vragen rondom leiderschap is het voor een voorzitter van een raad van toezicht van belang zich goed op deze functie voor te bereiden. Vanuit iedere raad van toezicht neemt daarom eens in de vier jaar tenminste één lid deel aan een leiderschapscursus. In principe is dit de voorzitter, maar hiervan kan worden afgeweken. Aan raden van toezicht die vanaf de start van het programma (2017) deelnamen, wordt gevraagd om voor 1 januari 2020 een nieuw leiderschapstraject af te ronden.

U kunt de leiderschapscursus bij de NVTZ Academie volgen (Leergang voor de Voorzitter van de raad van toezicht of het Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht) of bij een opleider van uw keuze. Een volwaardige leiderschapscursus besteedt in ieder geval aandacht aan:

  • Hoe de raad van toezicht in zijn rol als strategisch adviseur is in te zetten t.b.v. de organisatie en goede zorg;

  • Het juiste samenspel in de raad van toezicht, met de raad van bestuur en met andere stakeholders, zowel intern als extern;

  • De verschillende leiderschapsstijlen en wijzen van voorzitter van vergaderingen en hoe deze effectief kunnen worden ingezet binnen de boardroom dynamics, nagebootst in de vorm van simulaties;

  • Hoe de raad van toezicht verbinding kan zoeken met de maatschappelijke adherente omgeving.

Voor het programma Goed Toezicht wordt aan iedere raad van toezicht gevraagd eens in de vier jaar deel te nemen aan een volwaardige leiderschapscursus. In het geval dat het 3,5 jaar geleden is dat iemand binnen een RvT een leiderschapscursus heeft gevolgd, wordt de raad hierop geattendeerd. Wanneer na vier jaar de cursus niet is gevolgd, dan is dit inzichtelijk op www.nvtz.nl (binnen termijn respijt).

> Bekijk de goedgekeurde opleidingen/cursussen Goed Toezicht

Leiderschapstraject

De status ‘Goed beslagen ten ijs’ wordt gevormd door de beginnerscursus en het leiderschapstraject samen, waarbij beide op orde moeten zijn voor de status behaald.
 

Goedgekeurde cursussen en vrijstelling

Voor het onderdeel Goed beslagen ten ijs worden afgeronde cursussen via de NVTZ Academie automatisch goedgekeurd. Het betreft hier de leergang "De nieuwe Toezichthouder in Zorg & Welzijn", "Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht" en "Leergang voor de Voorzitter van de raad van toezicht". U bent uiteraard vrij om elders een cursus te volgen. Wij raden aan om bij de keuze voor een bepaalde cursus goed op bovengenoemde aspecten te letten. Als u de door u gevolgde cursus doorgeeft aan de NVTZ via communicatie@nvtz.nl wordt hiervoor in principe akkoord gegeven. De innovatie- en adviescommissie van Goed Toezicht bekijkt dan achteraf of deze cursus ook daadwerkelijk aan de gestelde eisen voor Goed Toezicht voldoet. Als dit het geval is, wordt deze cursus toegevoegd aan de lijst met goedgekeurde opleidingen/cursussen.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen