Transparantie

Transparantie

Transparantie staat voor aanspreekbaarheid en verantwoording. En bestaat uit drie vaste onderdelen: het delen van de namen van de leden van de raad, het delen van het e-mailadres en het delen van de toezichtvisie.

Daarnaast kunnen raden van toezicht ook andere documenten (bijvoorbeeld jaarverslag, jaarrekening, informatieprotocol etc.) delen in het kader van transparantie.

Kennisbank

Handreiking Toezichtvisie

Deze handreiking omvat vijf kern- en ondersteunende vragen. Het beantwoorden van deze vragen kan helpen bij het onder woorden brengen van de toezichtvisie.

Veelgestelde vragen – Transparantie

De waarde transparantie omvat het delen van contactgegevens van de raad van toezicht en de toezichtvisie. De gegevens kunnen op elk moment gewijzigd worden. Er wordt hierbij aan iedere raad van toezicht gevraagd om deze gegevens jaarlijks te actualiseren binnen de digitale omgeving van de NVTZ. Om alle leden optimaal van het lidmaatschap van de nvtz gebruik te laten maken heeft het de voorkeur heeft om een wijziging zo snel als mogelijk aan te passen.

Het delen van het jaarverslag/de jaarverantwoording wordt niet meer gevraagd in het kader van Transparantie, omdat dit ook op jaarverantwoordingzorg van VWS wordt gepubliceerd. Als u wilt, kunt u dit document in het kader van transparantie echter ook via onze website delen.

Een raad van toezicht is ten minste via een algemeen e-mailadres benaderbaar, het is daarom belangrijk dat dit e-mailadres op leden.nvtz.nl actueel is.

Ook de namen van leden van de raad zijn online inzichtelijk. Deze kunnen bij de organisatiegegevens worden aangepast.

Online bijwerken gegevens Transparantie

De waarde Transparantie omvat het delen van contactgegevens van de raad van toezicht en de toezichtvisie van de raad. Om deze gegevens bij te werken gaat u via leden.nvtz.nl/raden-van-toezicht naar de pagina van uw organisatie. U kunt uw organisatie ook opzoeken in de zoekbalk bovenaan op onze website of via de snelkoppeling op de homepage als u bent ingelogd. Via het icoon rechtsboven kunt u vervolgens de gegevens in het kader van transparantie bijwerken.

Transparantie potlood
Contactgegevens van uw raad van toezicht

Het e-mailadres van uw raad kunt u in het bovenste veld invullen.

Toezichtvisie

Raden van toezicht kunnen hun toezichtvisie delen door deze als een bestand te uploaden of als tekst in te voeren in het tekstvak daaronder.

Optioneel: overige informatie

Als uw raad van toezicht dit wilt, kunt u ook andere documenten (bijvoorbeeld jaarverslag, jaarrekening, informatieprotocol etc.) delen in het kader van transparantie. Ook deze informatie kunt als bestand(en) oploaden of als tekst invoeren in het daarvoor bestemde tekstvak.

Via de volgende stappen kunt u een nieuw lid aan de raad van toezicht van uw organisatie toevoegen:

 1. Het nieuwe lid dient zich eerst te registreren voor de website van de NVTZ
 • Dit kan via deze pagina: leden.nvtz.nl/registreren  
 • Of via de button ‘Registreren’ op de homepage van de NVTZ: leden.nvtz.nl
 • Vul alle velden op deze pagina in
 • Vervolgens is het nieuwe lid geregistreerd voor de website

2. Voeg het nieuw geregistreerde lid toe aan uw organisatie

 • Let op: dit kan alleen gedaan worden door degene die als bestuurssecretaris staat geregistreerd
 • Let op: dit kan pas op de dag nadat het nieuwe lid zichzelf heeft geregistreerd voor de website.
 • Ga hiervoor naar de pagina van uw organisatie via, leden.nvtz.nl/raden-van-toezicht
 • Kies voor de button ‘Lid toevoegen’ rechtsboven
 • Hier kunt u de toegevoegde lid op naam zoeken en toevoegen
 • Als u het lid heeft geselecteerd komt de naam onder het invulveld te staan (met een rood kruisje erachter).
 • Vul ook de overige velden in en sla deze op: de naam, functie en datum waarop het lid toetreedt tot de raad zijn verplichte velden.

Het nieuwe lid is nu zichtbaar bij uw raad van toezicht.

Lid verwijderen

U kunt een lid niet zelf verwijderen van uw organisatie. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@nvtz.nl, dan passen wij dit voor u aan.