Professionaliseringsprogramma Wtza

Professionaliseringsprogramma Wtza

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht, bestaande uit drie personen, voor een grotere groep zorgaanbieders verplicht wordt. De NVTZ heeft, samen met de NVTZ Academie, speciaal voor deze groep zorgaanbieders het ‘Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht‘ ontwikkeld. Een uitgebreide E-learning, bestaande uit verschillende modules, online en live bijeenkomsten, die de zorgaanbieders samen met haar (aankomende) intern toezichthouders een goede basis geven om samen het intern toezicht verder op te zetten. Op deze pagina vertellen we u graag meer over dit unieke programma.

Snel naar

Inhoud programma

Dit unieke professionaliseringsprogramma bestaat uit meerdere thematische online colleges, interactieve online sessies met gelijkgestemden en een live bijeenkomst voor netwerk en ontmoeting.

Introductievideo’s

In diverse introductievideo’s krijgt u een indruk waarom het programma is opgesteld, wat het belang hiervan is en waar het programma uit bestaat.

Bekijk hier de uitgebreide brochure over het Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht

Per zorgaanbieder kan het professionaliseringsprogramma voor een bedrag van €995,- worden aangeschaft. Het programma is te volgen door de zorgaanbieder en haar drie toezichthouders.

Inhoud programma

Het professionaliseringsprogramma ‘Meerwaarde van de Raad van Toezicht’ staat in het teken van de specifieke taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties van de rol van de nieuwe toezichthouder. Door middel van een actueel blended learning aanbod wordt een optimale leercontext aangeboden waarin aankomende en startende toezichthouders zich kunnen bekwamen in hun rol. Er wordt gebruik gemaakt van een online leeromgeving die als platform en informatiebank dient voor de aankomende toezichthouders.

Het professionaliseringsprogramma bestaat uit de volgende aspecten:

Meerdere thematische online colleges

Op de speciaal ontwikkelde omgeving worden een reeks compacte thematische colleges aangeboden die relevante kennis en handvatten bieden. Elk college gaat over een specifiek thema dat aansluit bij de rol als toezichthouder. Welke rollen dient u als toezichthouder te vervullen? Hoe positioneert een Raad van Toezicht zich ten opzichte van het bestuur? Met welke relevante wet- en regelgeving heeft een zorgorganisatie te maken? Waarop houdt u toezicht? Hoe komt u als toezichthouder aan de juiste informatie? Hoe vult u de maatschappelijke opdracht in? En hoe zorgt u ervoor dat u als raad samen een goed team kan vormen?

Naast de overdracht van theoretische kennis, wordt er concreet een praktijkvoorbeeld van een Raad van Toezicht getoond. Het college wordt afgesloten met uitnodigende vragen om verder met het thema aan de slag te gaan, te reflecteren en het gesprek aan te gaan met het bestuur.

Online sessies voor vragen en toelichting

Maandelijks worden er online interactieve sessie georganiseerd via Zoom. Tijdens deze sessies zullen specifieke thema’s in dialoog met een docent en de deelnemers worden besproken. Hier wordt de mogelijkheid geboden om specifieke vragen te stellen en om dieper op een bepaald thema in te gaan.

Live bijeenkomst voor netwerk en ontmoeting

Tijdens een live bijeenkomst is er ruimte voor netwerken en het ontmoeten van andere aankomende of startende toezichthouders binnen kleine zorg- en welzijnsorganisaties. Er wordt kennis gemaakt met de NVTZ en in dialoog wordt in subgroepen gesproken over casuïstiek. Daarnaast is er voldoende ruimte om specifieke vragen te stellen en thema’s te bespreken

Wat levert het volgen van het professionaliseringsprogramma u en uw intern toezicht op?

Het programma geeft inzicht en handvatten om uw intern toezicht te professionaliseren. De deelnemers worden grondig voorbereid op hun rol als toezichthouder binnen kleine zorg- en welzijnsorganisaties. Het programma geeft een goede basis om als toezichthouder en gezamenlijk als raad professioneel te werk te gaan. 

Introductievideo’s

Hieronder kunt u een tweetal video’s bekijken, die een beter beeld geven van het programma. In de eerste vertelt Pink van Veen, lid Klankbordgroep Goed Toezicht, over de meerwaarde van het programma. De tweede video is een compilatie van de inhoudelijke kant van het programma, waarin diverse docenten en best practices alvast een kijkje in de keuken geven van hun module.

Brochure

Download de uitgebreide brochure over het Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht.

Aanschaf en kosten

Per zorgaanbieder kan het professionaliseringsprogramma voor een bedrag van €995,- worden aangeschaft. Het programma is te volgen door de zorgaanbieder en haar drie toezichthouders. Het professionaliseringsprogramma wordt als geheel aangeboden per organisatie en u kunt hier over een periode van twee jaar gebruik van maken.

Op maandag 20 november gaan we van start met een eerste groep organisaties door middel van een Kick-off bijeenkomst. Meld uw organisatie aan!