Week van de Medezeggenschap 4-8 oktober 2021 ‘Elkaar echt zien’

Toezichthouders zijn van harte welkom bij het online en offline programma van de Week van de Medezeggenschap van 4 – 8 oktober 2021.

75

Enquête kwaliteitsdenken in de raad van toezicht

Bent u ook benieuwd hoe andere raden van toezicht omgaan met toezicht houden op de kwaliteit van zorg en welzijn in de organisatie? Vul dan deze compacte enquête in, zodat u binnenkort op de...

142

GEANNULEERD: Webinar Doorontwikkeld horizontaal toezicht Belastingdienst dwingt tot actie

De Belastingdienst heeft begin dit jaar zijn nieuwe beleid inzake doorontwikkeld horizontaal toezicht gepubliceerd middels een webinar en diverse nieuwe beleidstukken. Dit gaat voor alle...

189

Blog: belang behoud zorgvrijstelling

In december 2020 is een nieuw beleidsbesluit gepubliceerd waarin het overgangsrecht van de zorgvrijstelling uit 2019 met één jaar is verlengd tot eind 2021. Onder druk wordt alles vloeibaar. De...

217

Meld u nu aan voor de innovatiedag op 16 september

Op donderdag 16 september 2021 organiseert de NVTZ een innovatiedag: een boeiende en levendige dag waarop we als toezichthouders met elkaar het thema innovatie verder gaan verkennen. We...

263

Terugblik op webinar ‘Hoe houd je toezicht in een samenwerkingsnetwerk van jeugdzorg en onderwijs?’

Donderdag 17 juni organiseerden de NVTZ en VTOI-NVTK  een digitale bijeenkomst over kwetsbare groepen in de jeugdzorg en het organiseren van samenwerkingsverbanden om hen betere hulp te kunnen...

210

Regiobijeenkomst Limburg NVTZ op 9 juni 2021

Denken vanuit gezondheid was het centrale thema van deze bijeenkomst. De sprekers Andre Knottnerus, Mieke Reijnen, Loek Vaessen, Leon Geilen en Hans Peter Jung belichtten dit vanuit verschillende...

197

Eerste Branchebijeenkomst gehandicaptenzorg zeer gewaardeerd

De eerste branche bijeenkomst gehandicaptenzorg op 15 juni jl. bood aan bijna 50 toezichthouders een platform om met elkaar van gedachten te wisselen.

207

Heeft een bestuurder die vertrekt recht op vakantietoeslag?

De governance helpdesk van de NVTZ krijgt met regelmaat vragen over het uitkeren van de vakantietoeslag in het jaar dat het dienstverband van een bestuurder eindigt. Bestuurders en toezichthouders...

354

Verslag Toezicht op meerwaarde van netwerken in het sociaal domein

Intern toezicht op de meerwaarde van netwerken in het sociaal domein. Op 26 mei ‘21 namen 30 toezichthouders van vooral welzijnsorganisaties deel aan een digitale bijeenkomst over dit onderwerp....

331
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen