Nieuwsoverzicht

Toekomstgericht toezicht houden over de grenzen van de eigen organisatie heen!

De maand december is voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘NVTZ Meldmaand Eerstelijn’.

783

Inspiratiebijeenkomst ervaringsdeskundig perspectief

Op 22 november organiseerden de NVTZ en PGOsupport een bijeenkomst die in het teken stond van de plek van ervaringsdeskundigheid als één van de perspectieven van waaruit raden van toezicht (RvT)...

209

Indexatie Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp

Begin november 2019 is de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp voor 2020 gepubliceerd door het ministerie van VWS.

305

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

Het ministerie van Financien heeft op 23-09-2019 het rapport over het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) ‘Mensen met een licht verstandelijke beperking’ gepubliceerd.

135

Kennis maken met nieuwe leden

Op 30 oktober jl. kwamen 25 nieuwe leden naar Utrecht. De aanwezige leden vormden een mooie afspiegeling van de NVTZ- leden. Er waren leden uit zorg en uit welzijn.

292

Toezichthouders en cliëntenraden ontmoeten elkaar rond thema bouw

Wie willen we zijn en hoe willen we zorg bieden?

468

Veel variatie op Ledenfestival Gebiedsgericht samenspel

Circa 250 leden van de NVTZ hebben op 7 november deelgenomen aan het Ledenfestival Gebiedsgericht samenspel in het Akoesticum in Ede.

728

Aad Koster nieuwe voorzitter NVTZ

Op donderdag 7 november jl. is in haar algemene ledenvergadering de heer A. (Aad) Koster benoemd tot voorzitter van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn

556

LOMOZ-themadag ‘Governance in de zorg en de rol van de OR’ op 27 november

Op 27 november aanstaande organiseert LOMOZ een ledenbijeenkomst met als thema ‘Governance in de zorg en de rol van de OR’.

469

Nieuwe kleine ondernemersregeling BTW Aanmelden tot 20 november 2019

Per 1 januari 2020 treedt de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking. RvT-leden met een jaaromzet exclusief btw die niet hoger is dan € 20.000 kunnen een vrijstelling van...

917
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen