Nieuwsoverzicht

Uit het bestuur – vergadering 23 maart 2021

Een korte bestuursvergadering was het ditmaal, want aansluitend vond er een bestuurlijk overleg plaats met de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) over beleid op het snijvlak...

69

Wijziging in publicatieplicht voor ANBI’s

In de sectoren zorg- en welzijn zijn veel zogeheten ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI’s) actief. De fiscale ANBI-erkenning door de Belastingdienst van een zorg- of...

198

Handreiking voor het schrijven van een toezichtvisie

Hoewel er sprake is van een gedeelde praktijk in het toezicht – in het land denkt iedereen er min of meer hetzelfde over - is toezicht houden tegelijkertijd in iedere organisatie weer anders....

280

Toezichthouders in gesprek over (in)zicht op de meerwaarde van sociaal werk

Op 4 maart jl. bogen ruim 60 toezichthouders van welzijnsorganisaties zich in een digitale NVTZ-bijeenkomst onder leiding van Barbara Geurtsen, NVTZ-brancheambassadeur Welzijn, over de vraag hoe...

122

Video’s als gespreksstarter rol rvt bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Hoe geef je als raad van toezicht zelf betekenis en vorm aan de rol van de rvt bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg? Daarover gaat de reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader...

103

Uitreiking publicatie: Het ligt eigenlijk voor de hand

Op 10 maart 2021 werd het eerste exemplaar van de NVTZ publicatie Het ligt eigenlijk voor de hand uitgereikt aan voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Mariette Hamer. Tijdens een...

171

Zorg en Recht Lezing; actuele ontwikkelingen bestuur en recht in de zorg

Op 30 maart 2021 vindt de webinar Zorg en Recht: actuele ontwikkelingen bestuur en recht in de zorg plaats. Hier kunt u kosteloos aan deelnemen. “Op 1 juli 2021 zal de Wet bestuur en...

374

Anne Flierman over defusie Santiz: ''De enige keuze waar draagvlak voor is''

Op 14 april 2021 organiseert de NVTZ samen met de NVZ een bijeenkomst op locatie over het meerjarenbeleid.

312

De WBTR en bestuurders- en toezichthoudersaansprakelijkheid

Inleiding Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De WBTR vindt grotendeels zijn oorsprong in het rapport ‘Een lastig gesprek’ van de...

823

Vacature bureau NVTZ ; beleidsmedewerker werkvelden

Zorg en welzijn kent een grote variatie aan werkvelden waarin de raden van toezicht hun werk doen. De werkvelden kennen hun eigen accenten en zijn ieder op hun eigen manier in ontwikkeling. Ook...

129
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
ThemabankZoek + Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen