Toezicht als kracht van leren (en) verbinden

In het afgelopen half jaar heeft onze nieuwe Regioambassadeur Noord-Brabant, Huybert van Eck, een tour gemaakt door de provincie om kennis te maken met een groot deel van de leden in de provincie.

Het sociaal domein in Amersfoort en drie andere onderwerpen waar in het bestuur over is gesproken

Uit het bestuur - de vergadering van 25 augustus 2022

De rol van de gemeente in de organisatie van het sociaal domein stond centraal tijdens de beleidsdagen van het NVTZ-bestuur op 24 en 25...

Congres: Koplopers van de zorg: verduurzaming begint vandaag

Wat wordt bedoeld met duurzaamheid en waar te beginnen als zorgorganisatie?

Prijsstijgingen hebben merkbaar effect op ziekenhuizen

Door de sterke inflatie die zich sinds eind 2021 heeft ontwikkeld merken ook ziekenhuizen dat de omzet onder druk komt te staan. Dat melden Intrakoop en de NVZ na een inventarisatie.

Vers bloed in rvt - Artikel Zorgvisie

Afgelopen maandag ging onze voorzitter Aad Koster in gesprek met Zorgvisie over traineeship in een raad van toezicht/raad van commissarissen.

In ouderenzorg stapelen de zorgen zich op, ondanks positieve financiële cijfers

De ouderenzorg heeft de coronastorm financieel gezien redelijk goed doorstaan. Ook in het tweede jaar van de Covid-pandemie steeg de omzet van de VVT en bleef de winst op peil.

De rol van de toezichthouder in tijden van netwerkvorming

De toekomstbestendigheid van de zorg vormt voor alle spelers in de zorg een steeds nijpender opgave.

Presentaties Algemene ledenvergadering en inhoudelijk programma

Donderdag 9 juni 2022 vond de algemene ledenvergadering van de NVTZ plaats. De presentatie samen met de presentaties van het inhoudelijk programma verzorgd door Michel van Schaik (Rabobank), Lea...

Uit het bestuur - de vergadering van 23 mei 2022

Korte weergave van drie agendapunten die aan de orde zijn gekomen in de bestuursvergadering van de NVTZ op 23 mei

Nieuwe medewerker bij de NVTZ: Rolf de Goeij

Rolf is 1 juni bij de NVTZ gestart als beleidsmedewerker en stelt zich graag aan u voor.

Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Zoek+Vind
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen