Wat is het verschil tussen een crisis en een calamiteit?

Het begrip calamiteit heeft in de zorg de betekenis gekregen die de IGJ1 daaraan geeft. In deze publicatie kijken we breder dan dat: alle gebeurtenissen die impact hebben op de kwaliteit van zorg of de bedrijfsvoering van de instelling en die in beginsel publicitaire schade kunnen toebrengen of zelfs de continuïteit van de instelling in gevaar kunnen brengen.

Bij sommige instellingen komen calamiteiten vaak voor. Dat hangt samen met de aard van de door hen verleende zorg. Denk aan suïcides in de GGz. In beginsel valt zo’n calamiteit buiten de scope van de RvT, tenzij blijkt dat de instelling structureel de zorg niet op orde heeft. Veelal zullen dergelijke incidenten gerapporteerd worden in de commissie Kwaliteit en Veiligheid.

– Wat is de verantwoordelijkheid van de RvT bij crises?

De positie van de RvT in relatie tot calamiteiten wordt allereerst bepaald door de bestaande wet- en regelgeving. Daarvan afgeleid zijn de Governancecode Zorg (2022) en het Toezichtkader van IGJ en NZa. En uiteraard de statuten en reglementen van de instelling.

Bekijk ook

Calamiteiten gids: Toezicht bij crises

De Nederlandse Vereniging van toezichthouders (NVTZ) heeft een nieuwe online calamiteitengids voor toezichthouders in de zorg uitgebracht: Toezicht bij crises. Calamiteitengids...