Bekijk ook

Modelreglement intern toezicht maatschap NVTZ 2023

Download het Modelreglement intern toezicht maatschap NVTZ 2023

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen (WBTR)

Overzicht relevante artikelen en services