Bekijk ook

Toetsen op principes; Governance geschillen ontleedt

Sinds januari 2017 is de nieuwe versie van de Governancecode Zorg van kracht.

De WNT wordt niet meer gecontroleerd door de accountant?

Wat betekent dit voor de zorginstelling en voor de raad van toezicht? 

De invloed van governance op behoud van de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Een zorginstelling kan in een non-profit omgeving opereren zonder dat heffing van vennootschapsbelasting een rol speelt.