De klokkenluidersregeling (BoZ)

De Klokkenluidersregeling van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. U vindt deze regeling op de website van BoZ.