Goed beslagen ten ijs

Goed beslagen ten ijs

Goed beslagen ten ijs staat voor kennisvergaring door middel van scholing. De waarde Goed beslagen ten ijs van het programma Goed Toezicht bestaat uit drie onderdelen: een cursus voor nieuwe toezichthouders in de zorg en/of welzijnssector, een leiderschapstraject waaraan tenminste één lid eens in de vier jaar deelneemt en de algemene kennis- en competentieontwikkeling. 

Een cursus voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn

Een goede voorbereiding op het toezichthouderschap is een belangrijk onderdeel van Goed Toezicht. Ieder nieuw lid van een raad van toezicht dat voor het eerst zitting neemt in een raad van toezicht in zorg- en/of welzijn, volgt binnen twee jaar na aantreden een cursus voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn. Deze cursus besteedt in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:

  • Algemene informatie met betrekking tot de rollen van het toezichthoudend vak en het ‘raad van toezicht’-model binnen de Nederlandse gezondheidszorg; waarbij ook aandacht is voor het zorgstelsel en de rechten van patiënten/cliënten;
  • De werkformulering van de raad van toezicht, het schrijven van een eigen toezichtvisie die eveneens wordt besproken binnen de eigen raad van toezicht;
  • Integriteit en houdingsaspecten van de raad van toezicht;
  • Interactiviteit in de vorm van nabootsing van mogelijke situaties met betrekking tot boardroom dynamics.

U kunt de cursus voor nieuwe toezichthouders bij de NVTZ Academie volgen of bij een opleider van uw keuze. Wij raden aan om bij de keuze voor een cursus goed op bovengenoemde aspecten te letten.

Leiderschapscursus

In het kader van vragen rondom leiderschap is het voor een voorzitter van een raad van toezicht belangrijk om zich goed op deze functie voor te bereiden en zich blijvend te ontwikkelen. Vanuit iedere raad van toezicht neemt daarom eens in de vier jaar tenminste één lid deel aan een leiderschapscursus. Meestal zal dit de voorzitter zijn, maar hiervan kan worden afgeweken. Een leiderschapscursus besteedt in ieder geval aandacht aan onderstaande aspecten:

  • Hoe de raad van toezicht in zijn rol als strategisch adviseur is in te zetten t.b.v. de organisatie en goede zorg;
  • Het juiste samenspel in de raad van toezicht, met de raad van bestuur en met andere stakeholders, zowel intern als extern;
  • De verschillende leiderschapsstijlen en wijzen van voorzitter van vergaderingen en hoe deze effectief kunnen worden ingezet binnen de boardroom dynamics, nagebootst in de vorm van simulaties;
  • Hoe de raad van toezicht verbinding kan zoeken met de maatschappelijke adherente omgeving.

U kunt de leiderschapscursus bij de NVTZ Academie volgen (Leergang voor de Voorzitter van de raad van toezicht of het Advanced Leiderschap Programma Goed Toezicht) of bij een opleider van uw keuze( zie de lijst met cursussen onder veel gestelde vragen). Wij raden aan om bij de keuze voor een cursus goed op bovengenoemde aspecten te letten.

Kennis- en competentieontwikkeling

Een raad van toezicht is bezig met kennis- en competentieontwikkeling. De leden van de raad van toezicht bepalen zelf wel zij relevant achten voor hun kennis- en competentieontwikkeling.

Veelgestelde vragen – Goed beslagen ten ijs

U kunt deze cursussen bij de NVTZ Academie volgen, maar dit kan ook bij een andere opleider. Let daarbij op de aspecten waaraan een cursus voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn in ieder geval aandacht aan zou moeten besteden.  

Hieronder vindt u een lijst met goedgekeurde opleidingen en cursussen. Deze cursussen en opleidingen voldoen volgens de Innovatie- en Adviescommissie van Goed Toezicht aan de voorwaarden die aan een cursus voor nieuwe toezichthouders respectievelijk leiderschapstraject gesteld worden. 

Cursussen voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn

Cursussen voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn (*(mits achtergrond/ervaring in zorgsector))

Leiderschapscursussen programma Goed Toezicht

Cursussen voor ervaren toezichthouders en voorzitters toezichthouders in zorg en/of welzijn (*(mits achtergrond/ervaring in zorgsector))

Staat de door u gevolgde cursus of opleiding er niet bij? U kunt de door uw gevolgde cursus of opleiding doorgeven via communicatie@nvtz.nl. De innovatie- en adviescommissie van Goed Toezicht bekijkt dan of de cursus geschikt is als cursus voor nieuwe toezichthouders dan wel leiderschapscursus. Als dit het geval is, wordt deze cursus toegevoegd aan de lijst met goedgekeurde opleidingen/cursussen.

Ieder nieuw lid van een raad van toezicht dat voor het eerst zitting neemt in een raad van toezicht in de zorg en/of welzijnssector en waarvan niet bekend is dat hij/zij eerder een cursus voor nieuwe toezichthouders heeft gevolgd, wordt gevraagd een dergelijke cursus te volgen.

Als een toezichthouder van mening is dat hij of zij al over voldoende kennis en ervaring beschikt, kan dit ter beoordeling aan de Innovatie- en adviescommissie worden voorgelegd via communicatie@nvtz.nl.

Bij livegang van het programma Goed Toezicht in 2017 is ervan uitgegaan dat alle toezichthouders die toen in een raad van toezicht zaten over voldoende kennis en ervaring beschikten. Daarmee was het volgen van een cursus voor nieuwe toezichthouders voor deze groep niet nodig.  

Cursussen NVTZ Academie

Heeft u de cursus voor nieuwe toezichthouders of de leiderschapscursus afgerond bij de NVTZ Academie, dan wordt dit automatisch aangepast. U hoeft dan zelf niets in te voeren.

Cursussen gevolgd bij een andere aanbieder

Heeft u de cursus bij een andere aanbieder gevolgd, dan kunt u deze cursus zelf toevoegen aan de pagina van uw organisatie. Deze kunt u via de volgende link vinden: https://leden.nvtz.nl/raden-van-toezicht. Om de cursussen in te voeren moet u ingelogd zijn.

U klikt op het potloodje naast ‘Goed beslagen ten ijs’ op de overzichtspagina van Goed Toezicht van uw organisatie.

Goed beslagen ten ijs potlood

Daarna selecteert u de door u gevolgde cursus in het drop down menu.

Cursus nieuwe toezichthouder
Staat uw cursus er niet bij?

Dan kunt u dit doorgeven via communicatie@nvtz.nl. De Innovatie- en adviescommissie van Goed Toezicht bekijkt dan of de cursus geschikt is als cursus voor nieuwe toezichthouders in zorg en/of welzijn dan wel leiderschapscursus. Als dit het geval is, wordt deze cursus toegevoegd aan de lijst met goedgekeurde opleidingen/cursussen.

Voorbeelden van kennis- en competentieontwikkeling kunnen zijn: gevolgde congressen, cursussen en regiobijeenkomsten, zowel van de NVTZ als elders. Het is aan de raad van toezicht zelf om bedenken wat zij nodig hebben om als raad goed te kunnen functioneren en waar eventuele kennislacunes zitten.

U kunt de scholing toevoegen aan de pagina van uw organisatie. Deze kunt u via de volgende link vinden: https://leden.nvtz.nl/raden-van-toezicht. Om de scholing in te voeren moet u ingelogd zijn.

U kunt aanvullende cursussen invoeren door op het potloodje te klikken naast ‘Goed beslagen ten ijs’ op de overzichtspagina van Goed Toezicht van uw organisatie.

Goed beslagen ten ijs potlood

Onderaan deze pagina vindt u de mogelijkheid om cursussen of bijeenkomsten toe te voegen. U kunt hier een lijst met gevolgde cursussen uploaden of de relevante cursussen invoeren in het tekstveld. Daarna drukt u op ‘opslaan’.