Laden Activiteiten
 • Dit evenement is voorbij.

Tweedaags NVTZ Lustrumfestival ‘Toezien met oog voor de toekomst’

Perspectieven op toezicht in 2030

De tijd snelt voort. 2030 lijkt ver, maar is al over zeven jaar! Hoe ziet het toezicht er dan uit? Anders gezegd: hoe zouden we eigenlijk willen dat het toezicht eruit gaat zien? En wie bepaalt dit? Zou dit kunnen worden bepaald door de generatie die ervan profiteert of de consequenties daarvan zal ervaren?

Op het tweedaagse Lustrumfestival van de NVTZ op woensdag 29 november en donderdag 30 november 2023 hebben we een uitdagende ‘line-up’ waarin wij meerdere generaties laten meedenken over de inrichting van het interne toezicht. Maar ook over het samenspel met verschillende belanghebbenden; hoe denken de dertigers van nu over het toezicht in 2030? Wat willen de ervaren toezichthouders meegeven aan de nieuwe generatie?

Beide dagen vinden plaats op inspirerende locaties passend bij het thema: Toezicht van de toekomst. Wat betekent dit voor de eigen rol als toezichthouder?  Dit thema zal een terugkerend ankerpunt zijn in de verschillende sessies, activiteiten, workshops kennismarkt en voldoende netwerkgelegenheden die we organiseren tijdens deze tweedaagse.

Dag 1: “Anders denken” (Wageningen Universiteit) op woensdag 29 november 2023 van 14.30-20.30 uur

Tijdens de eerste dag gaat het schuren. 
Keynote spreker: Marian Stuiver (WUR),: de toekomst is nu: de kracht van gezamenlijk durven dromen en doen. Diens presentatie zal (aan de hand van vele voorbeelden) de noodzaak van toekomstvisies en verbeelding vertellen. Ook zal Marian ingaan op methodes om dit in co-creatie te doen en reflecteren wat dit betekent voor de rol van goed bestuur.

Er is op initiatief van de NVTZ een denktank van dertig dertigers gestart in de zomer van 2023, die zichzelf onder andere tot doel heeft gesteld om de toezichthouder van nu anders te laten kijken naar de rol van het toezicht en de grote maatschappelijke opgaven die voor ons liggen. De dertigers van nu, die zich over dertig jaar nog altijd in het werkende leven bevinden, zullen de aanwezige toezichthouders vragen, stimuleren en uitdagen na te denken over wat besluiten, paradigma’s en overwegingen van nu voor impact hebben over twintig, dertig jaar. Graag gaan zij met jullie in gesprek om nieuwe bouwstenen te ontwikkelen voor onze toezichtsvisie 3.0. Dit alles zal gebeuren onder de kundige leiding van ons zeer ervaren lid en kerndocent van de NVTZ Academie, Monica Haimé. De eerste dag wordt afgesloten met een feestelijk diner.

Dag 2: “Verre Horizon” (De Werelt in Lunteren) op donderdag 30 november 2023 van 10.30-17.00 uur
om 09.30 uur Algemene Ledenvergadering

De tweede dag van het festival met de titel ‘Toezien met oog voor de toekomst’, waar u zich ook apart voor kan inschrijven, is gevuld met inspirerende, activerende en uitdagende bijdragen van onze hoofdsprekers: Tineke Lambooy (hoogleraar Corporate Law bij Nyenrode & lid Lab Toekomstige Generaties) en Thijs Lijster (filosoof Rijksuniversiteit Groningen & auteur boek ‘Wat we gemeen hebben’).

 • Tineke Lambooy (hoogleraar ondernemingsrecht), voert (multidisciplinaire) onderzoeksprojecten uit op het gebied van corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en internationaal maatschappelijke verantwoord ondernemen (IMVO). Zij kijkt met u vooruit naar het toekomstig toezichthouden.
 • Thijs Lijster (filosoof en publicist) is auteur van het boek: ‘Wat we gemeen hebben’. Hierin worden inzichten gedeeld over waardevolle bronnen die wij als mens zijn kunnen aanwenden om een vitale gemeenschap vorm te geven. Hij gaat met u meedenken hoe we de samenleving meer bij het toezicht kunnen betrekken.

Aansluitend is er de gelegenheid tot deelnemen aan twee toekomstgerichte workshops. Bij de ontvangst op 30 november krijgt u de gelegenheid twee workshops te kiezen waaraan u wilt deelnemen.

De workshops

 • Hoeder van de Dialoog – Daarin zal Rens van Loon, hoogleraar Dialogisch Leiderschap, samen met Jindra Kessener, specialist in Veranderdiagnose en Leiderschapsontwikkeling, met u in gesprek gaan over de ambassadeursrol van de toezichthouder.
 • Werkgeverschap centraal – Nog altijd is dit één van de belangrijkste zorgen van zorg- en welzijnsinstellingen in Nederland, door Jelle Boonstra namens Regioplus.
 • Toekomst van de ouderenzorg Peter Sieben van Weyond neemt ons mee in een van zijn projecten: samenwerking instellingen en samenleving in de ouderenzorg.
 • Verdiepingsworkshop Toekomstlabin vervolg op ochtend programma door Tineke Lambooy.
 • Verdiepingsworkshop ‘Wat we gemeen hebben’ – verdiepings workshop in vervolg op het ochtend programma door Thijs Lijster.
 • Innovatie – Joris Arts zal, aan de hand van onze eigen NVTZ Innovatiegids, toelichten waarom een aandachtscommissaris voor innovatie (en daar hoort ICT bij) onontbeerlijk is in het toezicht van nu en de toekomst.
 • VNG Toekomstscenario’s – Deze workshop gaat in op de zorgtafel van de denktank en stelt ons in staat dieper in te zoomen op de relatie van zorg- & welzijnsinstellingen met gemeenten.
 • Domein overstijgend samenwerken – Welzijn op recept, een concept die zorgt voor de juiste zorg op de juiste plek, Ankie Lubbers en Saskia Smeenk nemen de deelnemers mee in een kijkje in de keuken speciaal voor toezichthouders.
 • ‘Dertigers verdiepingsworkshop’ – De groep dertigers gaan in op het belang van “toezicht met oog op de toekomst” en oog voor de maatschappelijke uitdagingen die ons op de langere termijn voor grote dilemma’s stellen.

Het laatste deel van de dag zal in het teken staan van een plenair panelgesprek. In dat panel zullen een aantal aansprekende personen de ruimte krijgen om hun visie te geven op de toekomst van zorg en welzijn en wat het betekent voor toezichthouders. Vervolgens zullen zij met elkaar in gesprek gaan en om vragen te stellen. Zo culmineert het ledenfestival in een slotdebat waaraan iedereen kan deelnemen.

De deelnemers aan dit panelgesprek zijn:

 • Teun Toebes (Verpleegkundige en auteur ‘VerpleegThuis’, over het leven op een gesloten afdeling voor mensen met dementie)
 • Welmoed Vlieger (Filosoof, Hoofd Beleid Groep Omtzigt/NSC, en oud-columnist Trouw)
 • Aad Koster (Voorzitter NVTZ)
 • Erik Dannenberg (Voorzitter Divosa, Lid Raad van Volksgezondheid & Samenleving)

De tweede dag zal onder leiding staan van een begenadigd en bedreven duo: Kim Los en Monica Haimé. Zij zullen de twee dagen op een mooie manier verbinden en ervoor zorgen dat alles aan bod komt waarmee we de volgende dertig jaar weer verder kunnen als NVTZ.

Locaties:

 • Woensdag 29 november 2023 Omnia Wageningen (overnachting bij De Werelt)
 • Donderdag 30 november 2023 De Werelt in Lunteren

Aanmelding

Aanmelden kan via de aanmeldknop bovenaan deze pagina. U kunt bij het aanmelden kiezen uit één van de onderstaande opties. Let op dat u slechts één van de volgende opties aanvinkt:

 • Deelname 29 én 30 november 2023 inclusief overnachting bij De Werelt
 • Deelname 29 én 30 november 2023 exclusief overnachting
 • Deelname op de tweede dag, 30 november 2023

Heeft u vragen over uw aanmelding, neem dan contact op met de NVTZ Academie per mail (academie@nvtz.nl).

We hopen u te zien op ons Lustrum!

Over het event

29 november 2023 @ 14:30 30 november 2023 @ 17:00

€295 – €595
Locatie dag 2

Conferentieoord ‘De Werelt’

Westhofflaan 2
Lunteren, 6741 KH

Deel dit event:

Bekijk ook

Theater matinee 'Overvloed'

11 maart 2024

14:30 - 17:30 uur

Utrecht

20

Zorgcongres: Duurzaamheid, van visie naar uitvoering!

12 april 2024

09:30 - 16:15 uur

Utrecht

Kosteloos

Regiobijeenkomst Gelderland: Verbeeldingskracht

31 mei 2024

09:30 - 13:00 uur

Lunteren

Kosteloos