Laden Activiteiten

NVTZ themabijeenkomst: Reflecteren op uw rol als toezichthouder op kwaliteit in de gehandicaptenzorg

Op maandag 23 september vindt een themadag kwaliteit plaats speciaal voor leden van de raad van toezicht die actief zijn in de sector gehandicaptenzorg.

Met: Hans Waardenburg, Jac de Bruin, Karin Runia, Willem den Hartog, Gertrude van de Brink, Haske van Veenendaal en Peter Kruithof.

Vanuit de raad van toezicht hebt u een belangrijke rol als het gaat over kwaliteit in de organisatie. De mate waarin u in staat bent een beeld te krijgen van de kwaliteit en hier het gesprek over kunt voeren is bepalend voor de rol die de raad van toezicht kan spelen.

Tijdens de themabijeenkomst bespreken we hoe u als toezichthouder de ontwikkeling van kwaliteit en het bewustzijn hierover kunt versterken. Daarbij kunnen diverse instrumenten worden benut, zoals het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg, dat sinds 2023 de opvolger is van het Kwaliteitskader. Het kompas geeft richting bij het realiseren van kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Maar er zijn meer invalshoeken.

Het gaat om een variatie aan vragen, bijvoorbeeld: Gaat het in de organisatie om kwaliteit van zorg of kwaliteit van leven? Op welke manier krijgt het werken aan verbetering of instandhouding van de kwaliteit voor cliënten in de gehandicaptenzorg inhoud?

Hoe krijg je als toezichthouder de kwaliteit van zorg en ondersteuning in het vizier en hoe kun je daar sensitiviteit en bewustzijn in ontwikkelen? Hoe stimuleer je de dialoog daarover? Is kwaliteit een onderdeel van integraal toezicht houden of zijn andere aspecten dominant?

De themadag wordt voorbereid door sprekers die deel uitmaken van de werkgroep Leidraad kwaliteit gehandicaptenzorg (Jac de Bruijn, Karin Runia, Willem den Hartog, Gertrude van de Brink, Haske van Veenendaal, Peter Kruithof en Hans Waardenburg). Daarnaast is er veel ruimte ingebouwd voor interactie en uitwisseling. Juist de gedeelde ervaringen kunnen stimulerend werken. Ook inventariseren we of en in welke vorm er behoefte is aan een inhoudelijk vervolg op deze bijeenkomst waarin reflectie centraal staat.

Er wordt gezorgd voor een lichte warme maaltijd.

Over het event

23 september @ 15:30 19:00

Kosteloos

Leerhotel t Klooster

Daam Fockemalaan 10
Amersfoort, 3818 KG Nederland
+ Google Maps

Deel dit event:

Bekijk ook

Governance colleges

29 mei 2024

16:30 - 20:15 uur

Midden Nederland

195 – 295

Regiobijeenkomst Gelderland: Verbeeldingskracht

31 mei 2024

09:30 - 13:00 uur

Lunteren

Kosteloos

Interactieve online dialoogsessie ‘Hoeder van de dialoog’

4 juni 2024

13:00 - 14:15 uur

Online

Kosteloos