Zorgcongres: Van visie naar uitvoering!

Het zorgcongres over duurzaamheid in samenwerking met Actiz, Rabobank, Fizi, Intrakoop en NVZ. 

  • Leo Simons van Bravis Ziekenhuis vertelde ons over het proces van nieuwbouw. Hij gaf ons mee het duurzaamheidsbeleid regelmatig op de rvt agenda te zetten en het als rvt ook op de agenda te houden als bestuurders na hun termijn wisselen.
  • Stichting Omring is een koploper in zorg en welzijn op het gebied van duurzaamheid. Toezichthouder Peter Littooy en bestuurder Frido Kraanen wezen ons op het nut van de doorlopende dialoog over duurzaamheid. Bespreek aan de voorkant de dilemma’s, duurzaamheid is geen gemakkelijk spel maar het gaat erom om balans te brengen tussen people, planet en profit. 
  • De noodzaak om te verduurzamen werd door Jan Rotmans met klem benadrukt. Over 20 jaar moet 1 op de 3 mensen in de zorg werken als we de huidige vorm van zorg willen behouden. Dit kan niet. Duurzaamheid is nodig, maar vergeet ook niet dat het ook leuk is! De echte stap die genomen moet worden is die van duurzaamheid naar circulariteit. Hayke Veldman, bestuurlijk aanjager van de duurzame zorg zat in de zaal en erkent de uitdaging die er ligt. Het is van belang toezichthouders en bestuurders in beweging te krijgen, maak het een vaste waarde in de organisatie en kijk bij de buren en collega’s naar goede voorbeelden en plannen op het gebied van duurzaamheid.
  • Tot slot van het plenaire gedeelte gaf Marjo Vissers van Coöperatie VGZ aan dat hun kompas gezond, gelijk en groen is. Zij staat voor kansengelijkheid, ‘we moeten meer naast mensen gaan staan’. Ook Michel Van Schaik van de Rabobank ziet verduurzaming als ons gezamenlijk belang. Geld moet geen beperkende factor zijn, benut netwerken en kennis van anderen. 

Met deze aftermovie en foto’s nemen we je graag mee in een terugblik op deze dag.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.