WNT-uitvoeringsregeling 2024 bekend

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft afgelopen oktober de WNT-uitvoeringsregeling voor 2024 vastgesteld (zie topinkomens.nl). 

NVTZ adviesregeling

Eind november zijn tevens de sectorale WNT-normen voor 2024 gepubliceerd. De NVTZ heeft berekend wat dit betekent voor de bezoldigingsmaxima van toezichthouders in de sectoren zorg en jeugdhulp, conform het NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn. Hieronder kunt u het geactualiseerde addendum met de bezoldigingsmaxima voor toezichthouders downloaden.

Het laatste nieuws

Ridders & Schurken: toezicht op ethisch ondernemen in de zorg

Het whitepaper ‘toezicht op ethisch ondernemen in de zorg’ is net door een speciale werkgroep van de NVTZ uitgebracht. Hierin heeft de werkgroep zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan bewaken in de zorg- of welzijnsinstelling waar hij toezicht houdt.

Nieuw aanbod in samenwerking met Governance Academy

De NVTZ Academie is een samenwerking aangegaan met de Governance Academy. Er zijn drie nieuwe programma’s beschikbaar gesteld waar u als lid van de NVTZ Academie aan kunt deelnemen.

NVTZ steunt petitie LOC

De ouderenzorg loopt vast. Het systeem en de huidige organisatievormen werken niet voldoende om aan de sterk toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. Als NVTZ onderschrijven we dat ook en steunen we de LOC petitie om zorg voor en met de samenleving in te richten.