WNT-uitvoeringsregeling 2023 bekend

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft begin november de WNT-uitvoeringsregeling voor 2023 vastgesteld (zie topinkomens.nl).

NVTZ adviesregeling

Eind november zijn de sectorale WNT-normen voor 2023 gepubliceerd. De NVTZ heeft berekend wat dit betekent voor de bezoldigingsmaxima van toezichthouders in de sectoren zorg en jeugdhulp, conform het NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn.

Download de adviesregeling

Kennisbank

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.