Werven via executive search bureau?

De afgelopen jaren heeft de NVTZ vooral ingezet op de professionalisering van raden van toezicht. De komende jaren zal daarnaast meer worden ingezet op de bijdrage van toezichthouders aan de maatschappelijke opgave. 

Ook zal er meer aandacht zijn voor de diversifiëring van raden van toezicht en daaraan gepaard werving en selectie van leden voor de raad van toezicht en bestuurders. En de professionals die in dit veld actief zijn uitnodigen om hun ervaringen met ons uit te wisselen. Ter voorbereiding op een samenspraak die georganiseerd wordt tussen executive search bureaus en de NVTZ om diversiteit meer bij hen onder de aandacht te brengen, willen wij u een aantal vragen stellen over executive searchbureaus. De antwoorden op deze vragenlijst worden anoniem verwerkt.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.