Wat wordt het ‘Zorglandschap ggz’ en waar staat de eigen ggz-organisatie?

De grootste opgave is om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ggz te borgen, zo valt te lezen in de discussienota ‘Zorglandschap ggz’ (VWS, mei 2021). De discussienota is geen visie van het kabinet, maar draagt uiteenlopende bouwstenen aan voor de toekomstige inrichting van de ggz.

“Deze nota is interessant voor toezichthouders die in een rvt-vergadering een oriëntatie willen houden over de toekomst van de eigen ggz-organisatie”, aldus Piet Overduin NVTZ branche ambassadeur voor de ggz.

De discussienota ‘Zorglandschap ggz’ gaat in op de drie thema’s:

  • Preventie, toegang tot zorg en uitstroom
  • Organisatie en regie: spreiding en concentratie ; rollen en verantwoordelijkheden ; financiële prikkels.
  • Vernieuwing, werkplezier en inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg.

VWS nodigt geïnteresseerden uit voor 1 juli 2021 te reageren op de nota en zo ook deel te nemen aan de landelijke dialoog.

Meer informatie

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.