Waar maakt de rvt zich zorgen over tijdens het verscherpt toezicht?

De ervaringen van toezichthouders met verscherpt toezicht sluiten aan bij eerder beschreven casussen. Dat blijkt uit de NVTZ-enquête naar de ervaringen en verwachtingen van intern toezichthouders bij verscherpt toezicht. Echter op de vraag ‘Waar maakt de rvt zich zorgen over tijdens het verscherpt toezicht?’ verschillen de antwoorden van toezichthouders met en zonder ervaring met verscherpt toezicht.

Waar maakt de rvt zich zorgen over tijdens het verscherpt toezicht

De centrale vragen van de enquête die werd aangekondigd in de NVTZ-nieuwsbrief van november 2020 waren: Wat zijn de ervaringen van interne toezichthouders als ze toezicht houden op een organisatie die door de IGJ onder verscherpt toezicht wordt gesteld? En wat zijn de verwachtingen en vragen bij toezichthouders die nog niet in een dergelijke situatie toezicht hebben hoeven te houden.

Deze compacte enquête geeft een eerste indruk. Ondanks de kleine aantallen werpt het licht op een aantal mogelijke vragen en is wellicht in de toekomst een opmaat voor verdere verdieping vanuit het perspectief van de intern toezichthouder. Het zou goed zijn daarbij ook de IGJ te betrekken.

Het volledige artikel ‘Blijf doorvragen ; ervaringen en verwachtingen van intern toezichthouders over verscherpt toezicht’ verscheen op 08-12-2020 in de Governance Update. U leest het artikel hier.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.