Voorzitters NVTZ en NVZD roepen op tot gezamenlijke moed

Rutger Jan van der Gaag & Aad Koster

Vandaag verscheen het artikel in Zorgvisie waarin Aad Koster, voorzitter van de NVTZ en Rutger Jan van der Gaag, voorzitter van de NVZD oproepen tot moedige bestuurders en toezichthouders. Naar aanleiding van het adviesrapport van de gezamenlijke paritaire commissie lichten zij de adviezen uit dit rapport toe in een prikkelend interview.

De sectoren zorg en welzijn staan voor grote transities, die onder meer betrekking hebben op de arbeidsmarkt, domeinoverstijgende samenwerking en duurzaamheid. De noodzaak om te transformeren wordt steeds zichtbaarder, denk bijvoorbeeld aan de grote druk op de huisartsenzorg, de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, de vraagstukken over concentratie en spreiding van medische specialistische zorg, en de financiële problemen in de ouderenzorg.

Vandaag verscheen op Zorgvisie het artikel ‘Moedige bestuurders en toezichthouders durven zorg af te stoten‘. In dit interview lichten Aad Koster en Rutger Jan van der Gaag het adviesrapport ‘Bestuurlijke horizon 2030’ van de gezamenlijke paritaire commissie toe.

De NVTZ en de NVZD willen bestuurders en toezichthouders ondersteunen bij grote uitdagingen en transformatie die zich aandienen bij de sectoren zorg en welzijn. Een paritaire commissie heeft onderzocht hoe vanuit governanceperspectief waarde kan worden toegevoegd aan deze transformatie. Deze commissie is in gesprek gegaan met relevante inhouds- en ervaringsdeskundigen.

De uitkomsten en aanbevelingen van de commissie zijn beschikbaar voor verdere raadpleging via deze link.

Daarbij willen we u graag wijzen op de voorbeeldvragen voor het gesprek tussen raad van bestuur en raad van toezicht, zoals besproken in het rapport.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.