Verslag Ontwikkeling Toezichtsvisie 3.0 & Ledenvergadering

Op 5 juni 2024 hield de NVTZ voor haar leden een algemene ledenvergadering in de Winkel van Sinkel in het centrum van Utrecht. Vanwege de treinstoring bij NS die middag lukte het een aantal leden helaas niet om bij de alv aanwezig te zijn.

Met de aanwezige groep leden zijn we die middag eerst met het inhoudelijke deel aan de slag gegaan. De eerste spreekster was Marjolijn Olde Monnikhof (Stichting CAOP) en zij startte de bijeenkomst met een inleiding, waarmee zij richting gaf aan de transities van de sectoren zorg en welzijn, zette de maatschappelijke opgaven uiteen en gaf met de onderbouwing van cijfers en bevindingen uit het onderzoek van CPB aan hoe goed we het als Nederland doen, waardoor de urgentie om nu te moeten transformeren misschien niet altijd door iedereen gevoeld wordt. Zij deed dan ook een oproep aan onze leden om het gesprek daarover te starten, maar ook om in actie te komen. De vraag is immers niet of maar hoe we in actie komen.

Dat was een mooi begin van de bijeenkomst om vervolgens het stokje aan Erik Dannenberg (lid Raad van Volksgezondheid & Samenleving & voorzitter Divosa) over te geven. Als voorzitter van ‘commissie toekomstgericht toezichthouden’ heeft hij zich over de toekomstvisie 3.0 gebogen. Er komt met de maatschappelijke opgaven en de verdragen zoals IZA heel wat op de toezichthouders af. Samenwerken in de regio zorgt ervoor dat we anders moeten gaan kijken naar de organisatie van zorg en welzijn. Ook dat we het anders moeten gaan organiseren. Hoe we van organisatiebelang breder moeten gaan kijken naar het samenspel met de samenleving. Samenwerken zorgt voor nieuwe vraagstukken, verantwoordelijkheden, andere boardroomdynamics en andere oplossingen. Wat is daarin de rol van de rvt? Hoe faciliteren we dat partijen in de regio samen komen?

Vervolgens gingen de leden in groepjes uiteen om met elkaar te discussiëren over de rol van toezichthouder om het bestuur en de organisatie in deze transitie te kunnen ondersteunen. Enkele reflecties waren dat integraal denken belangrijk is, van doelgroepgericht denken naar gebiedsgerichte oplossingen te komen en om denkkracht van de omgeving te gebruiken.

Daarna startte Aad Koster (voorzitter) het officiële gedeelte van de alv. De aanwezigen stemden in met de jaarrekening 2023 en de benoeming van Paul van der Wijk tot nieuw bestuurslid. We danken alle aanwezigen voor hun bijdragen en aanwezigheid. Het verslag van de algemene ledenvergadering wordt vanzelfsprekend gedeeld met de leden.

Het laatste nieuws

NVZD en NVTZ: wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) is onvoldoende onderbouwd

De Raad van State (RvS) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). De Raad adviseert de regering om met een betere motivering te komen, de Wibz aan te passen en anders af te zien van de Wibz.

Start pilot ‘toezichthouders in de Forensische Zorg’

Op donderdag 4 juli 2024 vond de aftrap van de pilot ‘Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg’ plaats, een samenwerking van de NVTZ en de divisie Forensische Zorg van de directie Dienst Justitiële Inrichtingen.

Toezicht in tijden van schaarste

In het paper van de Wetenschappelijke Adviesraad ‘Toezicht in tijden van schaarste’ worden enkele handvatten gegeven voor de rol van de raad van toezicht.