Toezichthouders jeugd en welzijn delen lessen Coronacrisis

Zo’n 60 toezichthouders in welzijn en jeugd namen in juni 2020 deel aan twee Thuiswerksessies ‘Toezicht in tijd van Corona… en daarna?!’ Zij deelden hun ervaringen en lessen met elkaar en keken met Piet Hein Peeters terug op de afgelopen vijf jaar Sociaal Domein.  

Artikel beschrijft lessen toezichthouders jeugd en welzijn

De highlights van de sessies staan in een artikel van branche ambassadeurs Katherine Diaz (branche jeugdzorg) en Barbara Geurtsen (branche welzijn). Download het artikel ’Corona als katalysator voor transformatie in het Sociaal Domein.’

Interview vijf jaar sociaal domein

Wilt u meer verdieping dan is er een video met een interview met Piet Hein Peeters en een terugblik op de belangrijkste uitkomsten van de sessies.

Bekijk de video met het interview met Piet Hein Peeters hieronder.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.