Toezichthouders in gesprek over (in)zicht op de meerwaarde van sociaal werk

Op 4 maart jl. bogen ruim 60 toezichthouders van welzijnsorganisaties zich in een digitale NVTZ-bijeenkomst onder leiding van Barbara Geurtsen, NVTZ-brancheambassadeur Welzijn, over de vraag hoe intern toezicht (in)zicht krijgt in de meerwaarde van sociaal werk. De algemene opvatting was dat sociaal werk niet langer de slagroom op de taart is. De corona-pandemie heeft laten zien dat sociaal werk het recept is voor een veerkrachtige samenleving als stevige bodem van de spreekwoordelijke taart. Niet voor niets is sociaal werk ook (h)erkend als een vitale beroepsgroep. In lijn met dit perspectief omarmden de ruim 60 deelnemers de oproep vanuit Gerard Boekhoff, lid bestuur NVTZ en directeur-bestuurder bij welzijnsorganisatie De Schoor, om niet langer te spreken over het subsidiëren van sociaal werk maar te spreken over het investeren in sociaal werk. We investeren immers ook in onderwijs, defensie of zorg. Naast deze oproep deelden inleiders merkbare en meetbare criteria en handvatten waardoor intern toezicht meer (in)zicht krijgt op de kwaliteit van het vakmanschap van sociaal werk.

De praktijk in beeld

Voorafgaand aan de bijeenkomst werden de deelnemers gevraagd in een korte enquête gevraagd naar de manier waarop raden van toezicht inzicht krijgen in de meerwaarde van sociaal werk. De ingevulde enquête leverde opvallende inzichten op. Wanneer gevraagd wordt welke criteria toezichthouders hanteren dan is hier geen eenduidig beeld ontstaan. Opvallend is dat met stip is genoemd dat criteria die gesteld worden vanuit de gemeente leidend zijn. Meer inzichten uit de enquête leest u in het verslag dat u hieronder kunt downloaden.

Handvatten vanuit wetenschap en praktijk

Tijdens de bijeenkomst werden vanuit inleidingen en interviews vanuit het perspectief van wetenschap, onderwijs, branche, bestuur en toezicht handreikingen gedeeld om meer (in)zicht te krijgen in het vakmanschap van sociaal werk. Deze betroffen zowel vragen die als toezichthouder daarbij interessant zijn en werkvormen om als raad van toezicht merkbare en meetbare informatie op te halen vanuit verschillende invalshoeken.

Download het uitgebreide verslag met de inzichten uit de enquête en handvatten vanuit wetenschap en praktijk.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.