Themadialoog op maat “Een goed gesprek over toezicht” uw RvT en RvB

Steeds meer toezichthouders stellen zich de vraag waar zij op toezien nu de waardecreatie steeds vaker plaatsvindt buiten de grens van de eigen organisatie. In menig bestuurskamer binnen zorg en welzijn leidt de toenemende samenwerking tot behoefte om zich als bestuur en toezicht te buigen over de vraag wat de betekenis is voor de rol van toezicht in relatie tot netwerken.

Herkent u dit? Wilt u, als RvT en RvB, samen ontwikkelen op dit gebied? Duik dan met elkaar één dagdeel de diepte in tijdens de themadialoog “Een goed gesprek over toezicht”. Na afloop heeft u met elkaar uw kennis verrijkt én aanknopingspunten geformuleerd om uw toezicht beter te laten aansluiten op de context van netwerken.

Vragen die o.a. aan de orde komen zijn:

  • Waarover en wanneer neem je als bestuurder je toezichthouders mee?
  • Welke ruimte heeft het bestuur nodig en wat geeft de toezichthouder voldoende comfort in deze complexe omgeving?
  • Is er een gedeeld beeld over de rolopvatting – en invulling van toezicht bij samenwerken?
  • Welke principes geven houvast in de complexiteit van netwerken?
  • Wat betekent dit voor onze werkwijze, houding en gedrag?

NVTZ als samenwerkingspartner verbonden Deze themadialoog is een gezamenlijk initiatief van het Levinas Governance Instituut, Common Eye, Vilans. De experts van deze partners Barbara Vd Heuvel-Geurtsen MSc, Wilfrid Opheij en Sandra Dahmen hebben een gezamenlijke drijfveer en ambitie om bij te dragen aan de (kennis)ontwikkeling van toezicht op het gebied van samenwerkingen en netwerken. Dit initiatief is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met NVTZ.

Door dit samenspel zijn expertise, onderzoek en de toezichtpraktijk met elkaar verbonden. Dit maakt het mogelijk om de ervaringen uit deze themadialogen en actuele kennis te vertalen naar handvatten voor de brede toezichtpraktijk. Daar investeren de initiatiefnemers samen met de NVTZ in. Zo werken we samen met het veld en kennis aan innovatie van toezicht.

Meer informatie

Op de website van Levinas instituut.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.