Themabijeenkomst ‘de helpende of remmende rol van bestuur en toezicht bij reablement.

Het centraal stellen van het reablement gedachtengoed kan leiden tot bestuurlijke dilemma’s. Samen met Reable Nederland en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) verkennen we de helpende en remmende rol van bestuurders en toezichthouders bij het ontwikkelen van reablement.
Tijdens de bijeenkomst dompelen we ons onder in het thema reablement en wat hierbij komt kijken als het gaat om besturen en toezicht houden:

  • Wat is reablement?
  • Welke goede en nieuwe voorbeelden zijn er?
  • Wat heeft reablement voor gevolgen voor de governance van zorgorganisaties?
  • Wat zijn bestuurlijke dilemma’s en hoe ondersteun je als bestuurder of toezichthouder de organisatie hierbij?

Marius Buiting (NVTZ) en prof. Rudi Westendorp (Reable Nederland) delen hun visie over de transformatie van het ondersteunings- en zorglandschap vanuit het perspectief van rebalement in de samenleving. Zij spreken over hoe we de beweging gezamenlijk dienen te maken en wat we nodig hebben om dit te bereiken.

Doelgroep: Voor bestuurders en toezichthouders van de zorgkantoorregio’s van Zilveren Kruis. 

Het laatste nieuws

NVZD en NVTZ: wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) is onvoldoende onderbouwd

De Raad van State (RvS) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). De Raad adviseert de regering om met een betere motivering te komen, de Wibz aan te passen en anders af te zien van de Wibz.

Start pilot ‘toezichthouders in de Forensische Zorg’

Op donderdag 4 juli 2024 vond de aftrap van de pilot ‘Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg’ plaats, een samenwerking van de NVTZ en de divisie Forensische Zorg van de directie Dienst Justitiële Inrichtingen.

Toezicht in tijden van schaarste

In het paper van de Wetenschappelijke Adviesraad ‘Toezicht in tijden van schaarste’ worden enkele handvatten gegeven voor de rol van de raad van toezicht.