Reactie NVTZ op discussienota Zorg voor de Toekomst

De NVTZ heeft een reactie geschreven op de disussienota ‘Zorg voor de Toekomst’. Deze discussienota werd in december 2020 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de nota staan denkbare beleidsopties beschreven die opgedeeld zijn in drie thema’s: preventie & gezondheid, organisatie & regie en vernieuwing & werkplezier. De nota beschrijft hoe de houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg onder druk staat en dat veranderingen noodzakelijk zijn.

In de reactie van de NVTZ op de discussienota spreekt de NVTZ haar zorgen uit over het ontbreken van een samenhangende visie en een prioritering van de beleidsopties. De NVTZ vraagt aandacht voor kwaliteit binnen de zorg. Tot slot pleit de NVTZ voor een verschuiving van een paradigma gebaseerd op controle en beheersing naar een paradigma van vertrouwen en improvisatie. Dit laatstgenoemde sluit beter aan op de complexiteit van de huidige postmoderne samenleving.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.