Publicatie Kader Goed Bestuur IGJ/NZa – Herziene versie

Op 3 juli is de herziene versie van het Kader Goed Bestuur door de IGJ en de NZa gepubliceerd.

De effecten van goed georganiseerd bestuur en intern toezicht van de afgelopen vier jaren zijn in deze aangescherpte versie meegenomen.
In het onderdeel over de raad van toezicht wordt aan de hand van zes thema’s beschreven wat er vandaag de dag van een raad van toezicht verwacht mag worden.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.