Professionaliseringsprogramma Wtza-intern toezicht

Per 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Onderdeel van deze nieuwe wet is dat het intern toezicht, bestaande uit drie personen, voor een grotere groep zorgaanbieders verplicht wordt. Om uw intern toezicht te professionaliseren en de toezichthouders klaar te stomen voor hun rol als toezichthouder binnen kleine zorg- en welzijnsorganisaties is het ‘Professionaliseringsprogramma Meerwaarde van de Raad van Toezicht’ ontwikkeld.

Het professionaliseringsprogramma ‘Meerwaarde van de Raad van Toezicht’ staat in het teken van de specifieke taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties van de rol van de nieuwe toezichthouder. Door middel van een actueel blended learning aanbod wordt een optimale leercontext aangeboden waarin aankomende en startende toezichthouders zich kunnen bekwamen in hun rol. Er wordt gebruik gemaakt van een online leeromgeving die als platform en informatiebank dient voor de toezichthouders.

Het programma heeft als doel om de zorgaanbieder samen met haar (aankomende) intern toezichthouders een goede basis te geven om samen het intern toezicht verder op te zetten. Per zorgaanbieder kan het professionaliseringsprogramma voor een bedrag van €995,- worden aangeschaft. Het programma is te volgen door de zorgaanbieder en haar drie toezichthouders.

Wilt u meer weten over dit programma om uw intern toezicht te professionaliseren? Lees hier meer over de inhoud van het professionaliseringsprogramma.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.