Nieuwsoverzicht

NVTZ Academie – opleidingen verplaatst!

Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het corona-virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze opleidingen. In lijn met de richtlijnen van het RIVM hebben we gezocht naar een...

360

Ggz transformeert – voer voor toezichthouders

De transformatie van de ggz is voer voor het gesprek tussen toezichthouders en bestuurders. Denk aan de transities als ambulantisering van de ggz en hervorming van de langdurige zorg. Tel daarbij...

618

Vijf jaar decentralisatie: waar is de raad van toezicht?

Vijf jaar zijn verstreken sinds de decentralisatie van de jeugdzorg op 1 januari 2015. Het zijn vijf bewogen jaren geweest, die veel gevergd hebben van zowel bestaande als nieuwe...

498

Unieke beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg leidt tot zichtbare verbetering zorg

Met onze nieuwe publicatie ‘Zicht op vernieuwing 3’ maken we de vernieuwing in de verpleeghuiszorg zichtbaar!

527

Uitnodiging regiobijeenkomst: Denkt u mee over Goed Toezicht & Toekomstperspectief?

In acht verschillende regio’s worden dit voorjaar middagbijeenkomsten georganiseerd onder begeleiding van dagvoorzitter Stefan Wijers.

486

WNT update 2020

In deze update worden de belangrijkste veranderingen in 2020 ten opzicht van de stand per 1 januari 2019 beschreven.

839

Trainees in de raad van toezicht: (Hoe) doe je dat?

Geregeld krijgen raden van toezicht de vraag of er ruimte is voor een trainee. Zo’n periode is waardevol voor mensen die zich oriënteren op een toezichthoudende functie.

872

Terugkoppeling bestuursvergadering NVTZ donderdag 16 januari 2020

De eerste vergadering in 2020 van het bestuur van de NVTZ vond plaats op 16 januari.

612

Meldmaand Eerstelijn - Dilemma’s en kansen!

In een eerdere nieuwsbrief liet we u reeds weten dat de maand december omgedoopt is tot ‘NVTZ Meldmaand Eerstelijn’. Van de mogelijkheid om vraagstukken, dilemma’s of wensen te melden is...

1065

Leergang voor nieuwe toezichthouders

Wilt u zich, als nieuwe toezichthouder in de Zorg & Welzijn branche, verder bekwamen in de elementaire en actuele kennis, inzichten en vaardigheden rondom toezicht houden? Dan is ‘Leergang de...

1282
Home
Wie we zijn
Wat we doen
Actueel
Themabank
Opleidingen
Goed Toezicht
Inloggen