Nieuwe zorgprestatiemodel ggz en forensische zorg bekend

De NZa heeft het definitieve zorgprestatiemodel voor de ggz en forensische zorg bekendgemaakt. Het model gaat op 1 januari 2022 in. Met het nieuwe model verdwijnen de dbc’s. De zorgautoriteit hoopt hiermee onder meer de administratieve lasten te verlagen. Er is een transitieperiode van twee jaar.

NZa zorgprestatiemodel ggz en forensische zorg (fz)

De NZa heeft regelgeving en prestaties vastgesteld en de concepttarieven voor 2022 gepubliceerd. Er zijn bovendien verschillende factsheets en spelregels opgesteld. Ook de benodigde tabellen voor de bekostiging en voor zorgvraagtypering zijn beschikbaar.

Onderverdeling

De zorgzwaarte is onderverdeeld in ambulant (met drie kwaliteitsstatuten), outreachend, klinisch, forensisch (met een verschil tussen beveiligd en onbeveiligd) en hoogspecialistische zorg. Er zijn prestaties op opleidingsniveau. De negen verblijfsprestaties blijven – het belangrijkste verschil tussen die prestaties is het niveau van beveiliging.

Zorg kan zich voorbereiden

Met deze nieuwe informatie kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich verder voorbereiden op de invoering van het zorgprestatiemodel in 2022. De partijen van het zorgprestatiemodel gaan nu verder met het opstellen van ‘veldafspraken’ over het zorgprestatiemodel.

Meer informatie

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.