Nieuwe online calamiteitengids voor interne toezichthouders

De Nederlandse Vereniging van toezichthouders (NVTZ) heeft een nieuwe online calamiteitengids voor toezichthouders in de zorg uitgebracht: Toezicht bij crises. Doel van deze calamiteitengids is om snel in context zicht te geven op de rol van de raad van toezicht (rvt) bij een crisis. Duidelijk is dat de raad van bestuur (rvb) primair verantwoordelijk is; dat ontslaat de rvt niet van zijn eigen rol en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden. In deze gids kijken we breed naar crises (zoals cybercriminaliteit, bestuursintegriteit etc.). Kortom, alle gebeurtenissen die impact hebben op de kwaliteit van zorg of de bedrijfsvoering van de instelling én die de continuïteit van de instelling in gevaar kunnen brengen, komen aan bod.

De online calamiteitengids is een handreiking, die we met een dynamische webpagina actueel houden, en bouwt voort op de calamiteitengids van 2012. Hoewel de inhoud van de vorige gids nog steeds relevant is, heeft onder andere de covid pandemie voortschrijdend inzicht verschaft over de rol van de rvt in zorginstellingen. De kunst is om als intern toezichthouder een bijdrage te leveren aan de balans tussen controle en beheersing enerzijds en vertrouwen en improvisatie anderzijds. En treedt er een crisis op dan is het zaak om daarvan te leren om zoals organisatie minder kwetsbaar te worden. De gids is hier te downloaden.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.