Nieuwe modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders

In samenwerking met de NVZD heeft de NVTZ een nieuwe modelarbeidsovereenkomst voor bestuurders opgesteld. In de oplegger toelichting staat wat er is gewijzigd en waarom. Ook is in de oplegger toelichting te lezen wat voor gevolgen dit heeft voor bestuurders die al een arbeidsovereenkomst hebben en welke zaken u indien nodig aanvullend kunt regelen.

De belangrijkste wijzigingen in het kort ten opzichte van de vorige arbeidsovereenkomst zijn:

  • Het pensioengevend inkomen voor 2021 is gemaximeerd op €112.189 bruto.
  • Bij de bezoldiging is voor de indexering de formulering uit de WNT overgenomen.
  • De Wet bestuur en toezicht (WBTR) is toegepast.
  • In de arbeidsovereenkomst wordt er verwezen naar andere modellen van de NVZD/NVTZ.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.