Nieuwe blended opleiding ‘De toezichthouder als hoeder van de dialoog’

Een ‘goede’ toezichthouder is in staat om flexibel te schakelen tussen de verschillende vormen van overleg, zowel met de bestuurder als met collega’s. Soms is een stevige discussie nodig om een kwestie te bespreken, dan weer een diepgaande dialoog om de complexiteit van de veranderende samenleving te doorgronden. Om flexibel te kunnen schakelen tussen de verschillende vormen van overleg, is het noodzakelijk dat de toezichthouder effectief op zichzelf en de eigen gedragsstijlen kan reflecteren, in zichzelf en in relatie tot de medetoezichthouders, de bestuurders en andere stakeholders in het maatschappelijke netwerk. Dit duiden we aan als de ‘toezichthouder als hoeder van de dialoog’.

Het programma bestaat uit een deel theorie door middel van het volgen van een online college, een fysieke bijeenkomst en een online terugkomsessie. In de opleiding komt onder andere naar voren wanneer u welke gespreksvorm gebruikt, wanneer u kiest voor het inzetten van de dialoog, hoe u de dialoog op een effectieve en authentieke wijze organiseert en wordt er gekeken naar uw eigen positierepertoire als toezichthouder

De eerste editie van deze nieuwe opleiding gaat van start op 24 april 2024. Bekijk de opleidingspagina voor meer informatie over deze opleiding en hier kunt u zich tevens aanmelden.

Het laatste nieuws

Ridders & Schurken: toezicht op ethisch ondernemen in de zorg

Het whitepaper ‘toezicht op ethisch ondernemen in de zorg’ is net door een speciale werkgroep van de NVTZ uitgebracht. Hierin heeft de werkgroep zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan bewaken in de zorg- of welzijnsinstelling waar hij toezicht houdt.

Nieuw aanbod in samenwerking met Governance Academy

De NVTZ Academie is een samenwerking aangegaan met de Governance Academy. Er zijn drie nieuwe programma’s beschikbaar gesteld waar u als lid van de NVTZ Academie aan kunt deelnemen.

NVTZ steunt petitie LOC

De ouderenzorg loopt vast. Het systeem en de huidige organisatievormen werken niet voldoende om aan de sterk toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. Als NVTZ onderschrijven we dat ook en steunen we de LOC petitie om zorg voor en met de samenleving in te richten.