NIEUW Toezichthouden op sociale veiligheid

In het kader van de toenemende aandacht voor grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties, biedt een nieuwe eendaagse opleiding ‘Toezichthouden op Sociale Veiligheid’ essentiële kennis en handvatten aan commissarissen en toezichthouders. Hoe is dit gesteld in de organisatie waar u toezicht op houdt? Wat staat u te doen als individueel lid en wat wordt er van u verwacht als voltallige raad?

De opleiding biedt antwoorden op cruciale vragen, zoals het definiëren van ongewenste omgangsvormen, het identificeren van gevolgen en risico’s, en de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet en wetgeving gelijke behandeling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rol van toezichthouders bij het monitoren en handhaven van beleid voor een veilig werkklimaat.

Deelnemers gaan naar huis met basiskennis over sociale veiligheid, inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en een begrip van preventieve en curatieve benaderingen. Deze opleiding biedt een waardevolle gelegenheid voor toezichthouders om actief bij te dragen aan een integrale aanpak van sociale veiligheid in hun organisaties.

De eerste editie van deze opleiding vindt plaats op donderdag 18 april 2024. Wilt u meer informatie over deze opleiding of u aanmelden? Bekijk dan hier de opleidingspagina.

Het laatste nieuws

NVZD en NVTZ: wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) is onvoldoende onderbouwd

De Raad van State (RvS) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). De Raad adviseert de regering om met een betere motivering te komen, de Wibz aan te passen en anders af te zien van de Wibz.

Start pilot ‘toezichthouders in de Forensische Zorg’

Op donderdag 4 juli 2024 vond de aftrap van de pilot ‘Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg’ plaats, een samenwerking van de NVTZ en de divisie Forensische Zorg van de directie Dienst Justitiële Inrichtingen.

Toezicht in tijden van schaarste

In het paper van de Wetenschappelijke Adviesraad ‘Toezicht in tijden van schaarste’ worden enkele handvatten gegeven voor de rol van de raad van toezicht.