NIEUW Toezichthouden op sociale veiligheid

In het kader van de toenemende aandacht voor grensoverschrijdend gedrag binnen organisaties, biedt een nieuwe eendaagse opleiding ‘Toezichthouden op Sociale Veiligheid’ essentiële kennis en handvatten aan commissarissen en toezichthouders. Hoe is dit gesteld in de organisatie waar u toezicht op houdt? Wat staat u te doen als individueel lid en wat wordt er van u verwacht als voltallige raad?

De opleiding biedt antwoorden op cruciale vragen, zoals het definiëren van ongewenste omgangsvormen, het identificeren van gevolgen en risico’s, en de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet en wetgeving gelijke behandeling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de rol van toezichthouders bij het monitoren en handhaven van beleid voor een veilig werkklimaat.

Deelnemers gaan naar huis met basiskennis over sociale veiligheid, inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en een begrip van preventieve en curatieve benaderingen. Deze opleiding biedt een waardevolle gelegenheid voor toezichthouders om actief bij te dragen aan een integrale aanpak van sociale veiligheid in hun organisaties.

De eerste editie van deze opleiding vindt plaats op donderdag 18 april 2024. Wilt u meer informatie over deze opleiding of u aanmelden? Bekijk dan hier de opleidingspagina.

Het laatste nieuws

Ridders & Schurken: toezicht op ethisch ondernemen in de zorg

Het whitepaper ‘toezicht op ethisch ondernemen in de zorg’ is net door een speciale werkgroep van de NVTZ uitgebracht. Hierin heeft de werkgroep zich gebogen over de vraag hoe de raad van toezicht ethisch verantwoord ondernemerschap kan bewaken in de zorg- of welzijnsinstelling waar hij toezicht houdt.

Nieuw aanbod in samenwerking met Governance Academy

De NVTZ Academie is een samenwerking aangegaan met de Governance Academy. Er zijn drie nieuwe programma’s beschikbaar gesteld waar u als lid van de NVTZ Academie aan kunt deelnemen.

NVTZ steunt petitie LOC

De ouderenzorg loopt vast. Het systeem en de huidige organisatievormen werken niet voldoende om aan de sterk toenemende zorgvraag te kunnen voldoen. Als NVTZ onderschrijven we dat ook en steunen we de LOC petitie om zorg voor en met de samenleving in te richten.