NIEUW Online college Toezicht op privacy en gegevensbescherming

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018, is er binnen organisaties veel gebeurd in het organiseren van privacy management. Eén van de grote risico’s voor organisaties ten opzichte van de organisatie doelstellingen ligt in het behouden van beschikbaarheid, veiligheid en integriteit van de data over persoonsgegevens. Hoe komt u erachter of de instelling of organisatie goed omgaat met de persoonsgegevens van patiënten of cliënten? Wat is hierin de rol van de toezichthouder?

In het nieuwe online college ‘Toezicht op privacy en gegevensbescherming’ wordt vanuit een algemene schets over het grondrecht op privacy, een korte uitleg gegeven van het doel van het bestaan van de AVG. Vanuit een model over het kalibreren van toezicht op privacy en gegevensbescherming wordt vervolgens vormgegeven aan concrete sturingsnormen met daarbij praktische handvaten voor het uitoefenen van toezicht.

Wilt u meer weten over dit online college of het online college aanschaffen? Lees hier meer over het online college en krijg alvast een impressie van het programma.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.