NIEUW online college Boardroom Dynamics

De NVTZ Academie heeft een nieuw online college toegevoegd aan haar aanbod. Recent is het online college ‘Boardroom Dynamics’ opgenomen in samenwerking met Hannah Bovenkerk. Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de toezichthouders onderling. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders.

Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin, vooral als het echt ergens over gaat. Er zijn soms patronen ontstaan, die ondanks goede wil en afspraken steeds weer opnieuw plaatsvinden. Het online college maakt u opnieuw bewust van uw patronen en gedragingen. U krijgt aangrijpingspunten mee om deze patronen te doorbreken. Dit geldt zowel voor uw als toezichthouder, maar ook als complete raad van toezicht.

U kunt het college hier aanschaffen, en bekijken waar en wanneer het u past. Het online college wordt ook aangeboden in combinatie met een fysieke bijeenkomst. Lees hier meer over dit blended programma.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.