NIEUW Effectief toezichthouden voor advanced toezichthouders

Bij de ontwikkeling van een nieuw beleid of de behandeling van complexe vraagstukken is er vaak vanaf het begin van samenspraak met de bestuurder. De kunst is om respect te hebben voor ieders eigen rol en – onverlet de werkgeversrol van de raad – gelijkwaardig met elkaar het debat te voeren. Het samenspel is een middel is om een goed antwoord te hebben op de maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. De ervaring leert dat een beter samenspel bevorderlijk is voor het innovatief denken en handelen van de organisatie. Dat is in deze tijd zeker geen overbodige luxe.

Het nieuwe blended programma ‘Effectief toezichthouden voor advanced commissarissen’ gaat over het samenspel tussen bestuur en RvT en de betekenis voor de stakeholders. Het ontwikkeltraject bestaat uit drie delen, waarin u als ervaren commissaris samen met gelijkgestemden na een korte theoretische samenvatting van onderwerpen aan de slag gaat met (eigen) ingebrachte casuïstiek van de deelnemers en van de docenten.

De eerste editie van dit blended programma gaat van start op donderdag 22 juni 2023. Hier kunt u meer informatie te vinden over dit programma en kunt u zich tevens aanmelden.  

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.