Nieuw aanbod in samenwerking met Governance Academy

De NVTZ Academie is een samenwerking aangegaan met de Governance Academy. Er zijn drie nieuwe programma’s beschikbaar gesteld waar u als lid van de NVTZ Academie aan kunt deelnemen. Deze programma’s zijn ontworpen om de vaardigheden en kennis van ervaren toezichthouders verder te versterken, waardoor ze nog effectiever kunnen optreden in hun rol en een blijvende impact kunnen hebben op hun organisaties en de maatschappij.

BLC Board leiderschap voor de ervaren toezichthouder

Dit programma is specifiek voor de ervaren toezichthouder en zorgt dat u nog beter in staat bent om actief invulling te geven aan de toezichthoudende rol op basis van board leiderschap, effectieve omgang met complexe vraagstukken en optimaal waarde toevoegen in kritieke situaties.

Specialty Diploma 2024

Het programma helpt u als toezichthouder kennis en het inzicht te verwerven die u nodig heeft om op het specifieke terrein digitalisering goed toezicht te kunnen houden en u te positioneren en kunnen legitimeren voor deelname aan de specifieke toezichtcommissie.

E-learning Programma ‘Gecertificeerd Commissaris’

Gecertificeerd Commissaris (EGC) is een ‘blended learning’ programma met een fysieke bijeenkomst van een hele dag en daarnaast zeven video’s en een webinar. Het doel van het programma is het opdoen van kennis over en inzicht in de relevante aspecten in board en governance.

Bekijk ons opleidingsaanbod voor meer informatie over deze nieuwe programma’s.

Het laatste nieuws

NVZD en NVTZ: wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) is onvoldoende onderbouwd

De Raad van State (RvS) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). De Raad adviseert de regering om met een betere motivering te komen, de Wibz aan te passen en anders af te zien van de Wibz.

Start pilot ‘toezichthouders in de Forensische Zorg’

Op donderdag 4 juli 2024 vond de aftrap van de pilot ‘Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg’ plaats, een samenwerking van de NVTZ en de divisie Forensische Zorg van de directie Dienst Justitiële Inrichtingen.

Toezicht in tijden van schaarste

In het paper van de Wetenschappelijke Adviesraad ‘Toezicht in tijden van schaarste’ worden enkele handvatten gegeven voor de rol van de raad van toezicht.