Jaarlijkse bestuursdagen in Tilburg

Op 23 en 24 augustus 2023 werden de jaarlijkse bestuursdagen in Tilburg doorgebracht. Tijdens deze dagen heeft het bestuur een zelfevaluatie gehouden en deze evaluatie gedeeld met de directie van de NVTZ.
In de avond was het afscheidsdiner van het bestuur met Michiel Vader, de NVTZ bestuurssecretaris en beleidsmedewerker van de afgelopen 5 jaar, die net een nieuwe functie als bestuurssecretaris heeft bij GGZ Friesland.

Verder waren er twee externe sprekers uitgenodigd op de tweede dag: Albert Vlemmix (raad van bestuur van Maria-oord) en Erik Vermeulen (Professor of Business and Financial Law at Tilburg University, Senior Legal Counsel en bestuurslid Vivent). Het bestuur had hen gevraagd om aandacht te besteden aan het lustrumthema ‘toezien met oog van de toekomst’. Albert sprak over community care in Dongen; hoe je als bestuur gesprekken aangaat in de regio en met VWS en zorgverzekeraars om te kunnen samenwerken, wat daarvoor nodig is en hoe je ‘out of the box’ moet denken en buiten de lijntjes moet kleuren om dingen voor elkaar te krijgen. De kern van zijn betoog was dat ouderenzorg alleen maar houdbaar is door de gemeenschap te betrekken, daarin de samenredzaamheid te bevorderen en de nadruk te leggen op het welzijn in plaats van op de zorg (community care). Erik haakte met zijn presentatie daarop mooi aan. Wat is de rol van intern toezicht in een veranderende maatschappij. Hoe gaan we in de governance om met nieuwe technische en sociale innovaties? De kern van zijn betoog vatte hij samen in de oproep om te bevorderen dat er concrete beelden worden gecreëerd over de inrichting van de samenleving van de toekomst. Daarna zijn we in 2 groepen uiteengegaan om daarover verder te discussiëren.

Tenslotte was er nog de reguliere bestuursvergadering. Daarin zijn onder andere de twee vacatures besproken (vacature beleidsmedewerkers/bestuurssecretaris en de vacature in het bestuur met als aandachtsgebied wetenschap en daarmee de verbinding met de Wetenschappelijke Adviesraad). Ook is er een terugkoppeling van het gesprek tussen het bestuur en plaatsvervangend inspecteur-generaal van IGJ gegeven: besloten is te onderzoeken wat de gezamenlijke onderwerpen zijn waarin we elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.