Indexering bezoldingsmaxima raden van toezicht 2022

Op 30 november 2021 zijn de sectorale normen van de WNT voor 2022 bekendgemaakt. Naar aanleiding van deze normen is de tabel met bezoldigingsmaxima uit het NVTZ-advies honorering raden van toezicht in zorg en welzijn aangepast. De indexering van de bezoldigingsmaxima voor 2022 zal ook op de Modellen en richtlijnen pagina worden geplaatst.

Op de ‘Modellen en richtlijnen’ pagina is meer informatie te vinden over de WNT. Als u vragen heeft kunt u de FAQ raadplegen of contact opnemen met de NVTZ Governance helpdesk.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.