In samenspel naar de toekomst

Verslag van de bestuursvergadering die plaatsvond op 15 februari 2024

Gast aan de bestuurstafel

Tijdens het bestuursoverleg was Mirella Minkman te gast als voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) om het bestuur te informeren over de samenstelling en de twee nieuwe leden die recent zijn aangetrokken voor de WAR. Ze bracht verder leuk nieuws mee, want de laatste publicatie ‘Toezien op samenwerken: naar een verantwoord samenspel’ staat genomineerd als één van de 50 titels op de longlist Managementboek van het jaar 2024. Naast dit boek is er vorig jaar ook nog een publicatie ‘Toezien en duurzaamheid’ door de WAR uitgebracht. Ze heeft het bestuur en aanwezigen meegenomen in hun werkwijze en gedachtegang. Ze gaf bovendien een kijkje in de keuken van de komende publicatie waar hard aan gewerkt wordt en waarvan de eerste versie april/mei wordt verwacht. Tenslotte gaf zij aan als WAR ook te willen aansluiten op het jaarthema van de NVTZ (zie hieronder). Hierover zijn met het bestuur en het bureau ideeën uitgewisseld en vragen behandeld.

Jaarthema 2024

Het jaarthema voor 2024 is ‘Toezien in samenspel met de samenleving’. Een actueel thema waarin  community care een belangrijke plaats heeft. Het jaarthema is de aftrap naar een zoektocht om een beweging voor de komende jaren in gang te zetten en samen met onze leden beleid het samenlevingsperspectief centraal te stellen. We nemen de leden mee op onze zoektocht en invulling daarvan.

Met het bestuur is van gedachten gewisseld wat die invulling zou moeten behelzen. We werken het uit volgens drie lijnen, namelijk:

  • ontwikkelingen in de samenleving
  • rol van de NVTZ om aan te sluiten op die ontwikkelingen
  • doorvertaling maken naar de rol van de toezichthouder

Handreiking ‘Bezoldiging bestuurders kleine zorg- en welzijnsinstellingen’

Het concept van bovenstaande handreiking is tijdens de vergadering besproken. Een aantal kleine wijzigingen wordt nog doorgevoerd en daarmee is het stuk door het bestuur goedgekeurd. We delen het binnenkort met onze leden. Belangrijk om te vermelden dat dit document een handreiking voor leden is, dat ze als advies kunnen gebruiken. Het biedt kaders en het is aan de organisaties zelf om te bepalen of ze zich daaraan committeren.

Adviesrapport Paritaire Commissie

De NVTZ heeft samen met de NVZD een concept adviesrapport paritaire commissie ‘Bestuurlijke horizon 2030’ opgeleverd. Dat is met de bestuursleden besproken. Het bestuur is akkoord met dit adviesrapport, dat in de komende vergadering van de paritaire commissie wordt afgerond. Dan deelt het bureau het rapport met onze leden en maken we een plan om er nog verdere aandacht aan te geven.

Felicitaties

Tenslotte ontving Ans Verstraeten namens het bestuur van Petri Ykema een mooie boeket bloemen en felicitaties, omdat Ans met ingang van 1 januari 2024 tot mededirecteur van de NVTZ is benoemd. Zij voert samen met Marius Buiting de directie van de NVTZ.

Het laatste nieuws

Opleidingsaanbod NVTZ Academie voor het najaar van 2024 beschikbaar!

Ook dit najaar ondersteunt de Academie u graag bij uw professionalisering als toezichthouder. In de kennisbank vindt u de interactieve leaflet met het volledige aanbod aan opleidingen voor het najaar van 2024.

Ontvang de gratis gids voor het werven van toezichthouders in de zorg

Bent u betrokken bij een zorg- of welzijnsorganisatie en op zoek naar praktische inzichten en strategieën voor het werven van geschikte toezichthouders?

Bestuursvergadering 23 mei

Verslag van de vergadering van 23 mei 2024. Er was veel te bespreken op de bestuursvergadering van 23 mei. Na een gesprek met Paul Zevenbergen, voorzitter van de programmaraad, stonden een aantal publicaties van de NVTZ en het programma van het ledenfestival in het najaar op de agenda