Het samenspel tussen toezichthouders en bestuurder

Start: 18 mei 2022

De laatste jaren is het samenspel tussen toezichthouders en bestuurders meer en meer complex geworden. Steeds vaker wordt u als toezichthouder al in een vroeg stadium van bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuw beleid of grote projecten betrokken, wat invloed heeft op de communicatie. Daarnaast neemt de raad van toezicht ook nog eens verschillende rollen in: die van beoordelaar (die ook bestuursbesluiten kan afkeuren), werkgever, sparringpartner en netwerker. Op welke manier kunt u dit samenspel nu goed invullen, rekening houdende met deze dynamiek?

In de opleiding ‘Samenspel tussen toezichthouders en bestuurder’, die op 18 mei plaats vindt, wordt dieper ingegaan op het belang van deze samenwerking voor Good Governance. Maar ook de meerwaarde voor de organisatie komt aan bod. Dat deze samenwerking ook niet altijd even duidelijk te definiëren is, komt eveneens uitgebreid aan de orde. Hoe voorkomt u dat u op elkaars stoel terechtkomt? Hoe zorgt u ervoor dat u elkaar juist kunt versterken met eigen expertises? Lees hier meer over deze opleiding. 

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.