Het besef dat het anders moet is breed aanwezig

Verslag van de bestuursvergadering van 21 maart 2024

Donderdag 21 maart vond de tweede bestuursvergadering van dit jaar plaats. Op de agenda stonden onder andere een bezoek van NVZ-voorzitter Ad Melkert, aandacht voor transparantie in declaratiegedrag, de wervingsprocedure voor de nieuwe penningmeester en het inhoudelijk programma van de komende ALV.

In gesprek met de NVZ

Ad Melkert, voorzitter van de NVZ, was uitgenodigd om in gesprek te gaan over het recent verschenen dialoogdocument van de NVZ ‘Open ziekenhuizen’. Het document brengt in kaart welke rol ziekenhuizen innemen in het veranderende zorglandschap. Om ook in 2030 toegankelijke en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk de zorg anders te organiseren: zo veel mogelijk integraal in ketens en zorgnetwerken, over de zorgdomeinen heen. Deze transformatie in het gehele netwerk van zorg en welzijn vereist verandering in de attitude van zowel zorgverleners, bestuurders als toezichthouders. 

Het gesprek met de heer Melkert maakte duidelijk dat er veel raakvlakken zijn met de onderwerpen waar ook de NVTZ mee bezig is. Het besef dat het anders moet is breed aanwezig. Het belang van de zorginstelling zal steeds meer ondergeschikt worden aan de brede maatschappelijke beweging. Daarnaast zal het toezichthouden niet meer alleen gericht moeten zijn op de eigen organisatie, maar ook op het bredere geheel. Dat vraagt weer om fundamenteel anders nadenken over de inrichting van de governance. Afgesproken is om het gesprek met elkaar te blijven voeren.

Handreiking toezien op declaratiegedrag

Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van 7 maart jl., over het gebrek aan transparantie rondom declaraties van zorgbestuurders, is tijdens de vergadering ook gesproken over de rol van toezichthouders hierin. De NVTZ heeft haar leden inmiddels opgeroepen aandacht te hebben voor het transparant maken van declaraties en hierover het gesprek aan te gaan met bestuurders. Momenteel wordt er gewerkt aan een handreiking voor toezichthouders, die moet helpen hier vorm aan te geven. Het streven is om deze op korte termijn beschikbaar te hebben.

Wervingsprocedure nieuwe penningmeester

Met het aanstaande vertrek komend najaar van Hanneke Ester, penningmeester van het bestuur, is ook besproken hoe de procedure rondom de werving van haar opvolger eruit moet gaan zien. Het profiel voor deze positie zal op korte termijn worden vastgesteld, zodat de vacature voor de zomer opengesteld kan worden.

ALV rondom Toezichtsvisie 3.0

Tot slot is het inhoudelijk programma van de Algemene ledenvergadering (ALV) van 5 juni aan bod gekomen. Daar zal een eerste proeve van Toezichtsvisie 3.0 met de leden besproken worden, waarin is uitgewerkt hoe het profiel van de toezichthouder eruit zou moeten komen te zien, maar vooral ook welke grote maatschappelijke veranderingen zowel bestuur als toezicht zullen dwingen tot een veranderende rolneming. Ook hier geldt: we weten dat het anders moet, maar zitten tegelijk nog te veel in de wereld van vandaag, in het oude denkkader, gevangen. Toezichtsvisie 3.0 moet helpen om de overstap naar een nieuw denkkader te maken. Daarover gaan we graag met de leden in gesprek.

Aanmelden voor de ALV kan hieronder

Algemene Ledenvergadering

5 juni 2024

14:00 – 18:00

Utrecht

Kosteloos

Algemene Ledenvergadering

28 november 2024

09:00 – 10:00

Nog niet bekend

Kosteloos

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.