Herziene modeldocumenten (2022) NVTZ/NVZD staan online!

In het najaar van 2021 hebben de NVZD en NVTZ  in samenwerking met Dirkzwager gewerkt aan een volledige herziening en actualisatie van de modelstatuten voor de stichting, een modelreglement voor de raad van bestuur en een modelreglement voor de raad van toezicht. De teksten van deze modeldocumenten verschillen daarom zowel inhoudelijk als optisch van de eerdere versies uit 2020. De aanleiding voor deze omvangrijke herziening is de invoering dan wel recente wijziging van wet- en regelgeving, waaronder:

  1. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza);
  2. Uitvoeringsbesluit Wtza (UB Wtza);
  3. Uitvoeringsregeling Wtza (Reg. Wtza);
  4. Governancecode Zorg 2022;
  5. Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg);
  6. Regeling Jaarverantwoording Wmg;
  7. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr);.
  8. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018);.
  9. Vpb-vrijstellingsbesluit van 25 november 2019.

Advies NVZD en NVTZ

Naast de bovenstaande opsomming kunnen ook andere recente wetswijzigingen, zoals de wijziging van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), aanleiding vormen om de statuten van uw instelling te actualiseren. De NVZD en NVTZ raden u daarom aan om op enig moment in de eerste zes maanden van 2022 te inventariseren of uw statuten aanpassing behoeven en, indien ja, over te gaan tot wijziging. De modeldocumenten van 2022 en de uitgebreide toelichting op deze documenten, kunt u daarvoor als leidraad gebruiken.

De herziene modeldocumenten zijn te downloaden op de ‘Modellen en richtlijnen’ pagina van de NVTZ, of via de website van de NVZD. Voorgaande versies van de statuten en reglementen kunt u vinden op de Archiefpagina van de modeldocumenten.

Indien de modeldocumenten tot vragen leiden, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van de NVZD of NVTZ.

Kennisbank

Geen items gevonden

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.