Evaluatie Goed Toezicht op website

Geachte leden van de NVTZ,

Op maandag 14 december jl. heeft minister van Ark een drietal evaluatieonderzoeken in het kader van haar agenda voor Goed Bestuur in de zorg ‘beleidsarm’, dit wil zeggen zonder een advies/conclusie, aan de Tweede Kamer aangeboden.

Deze onderzoeken zijn in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd en betreffen evaluaties van de Governancecode Zorg van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), het accreditatieprogramma voor zorgbestuurders van de NVZD en het programma Goed Toezicht van de NVTZ. Het is goed deze evaluatieonderzoeken in samenhang te bezien. Het ministerie van VWS zal de komende maanden een overkoepelende analyse uitvoeren en de Kamer een beleidsreactie op de onderzoeken toesturen.

Het evaluatierapport van ons programma Goed Toezicht is door een onafhankelijke groep onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam onder leiding van professor Kees Ahaus opgesteld. Het bestuur van de NVTZ zal de komende weken het rapport en de aanbevelingen daarin grondig bestuderen en het rapport tevens voorleggen aan onze Innovatie & Advies commissie Goed Toezicht. We constaterendat het programma Goed Toezicht een belangrijke impuls heeft gegeven aan de professionalisering van de bij ons aangesloten leden. Dito constateringen kunnen worden gedaan naar aanleiding van beide andere rapporten.

Wel is er de komende jaren nog veel werk te verrichten, met name bij die instellingen die niet zijn aangesloten bij de BoZ, de NVZD en NVTZ.

U kunt de rapporten via deze link inzien.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.