Eendaagse over “Toezien vanuit ervaringsdeskundig perspectief”

Begeleiding: Bas Baanders

Voor goede zorg en welzijn is het essentieel om burgers actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid van organisaties en hun organisatienetwerken. Daarover is iedereen het eigenlijk wel eens.

Een teken daarvan is dat op talrijke plekken burgers eigen initiatieven nemen voor de organisatie van zorg, welzijn en samenredzaamheid in hun omgeving. Een ander signaal is dat de betrokkenheid van burgers en hun naasten onmisbaar wordt beschouwd voor de transities waarvoor we als samenleving staan. Sla het Integraal Zorg Akkoord er maar op na, neem kennis van het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek of lees het laatste advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Kortom: dit is een onderwerp dat op de agenda’s van Raden van Toezicht thuishoort. Sommige organisaties en hun raden hebben daarin goede slagen gemaakt. Andere zijn nog op zoek naar passende manieren. Regelmatig denkt men dan alleen aan de werving van een collega-toezichthouder die ook kan putten uit ervaringsdeskundige kennis. Maar er zijn nog een heleboel andere effectieve manieren om het ervaringsdeskundig burgerperspectief een plek te geven in het toezicht. Daarmee kan je vaak al op korte termijn aan de slag.

Doel van deze eendaagse is een waaier van mogelijkheden en ervaringen te delen. Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid voor het onderlinge gesprek van de deelnemers die ieder natuurlijk hun eigen ervaringen of opvattingen meebrengen. We zullen ook stilstaan bij misverstanden of vooroordelen op dit onderwerp.  

Na afronding van de eendaagse staat je een rijk palet ter beschikking met behulp waarvan je met de raad kan bespreken welke stappen jouw raad wil zetten om het ervaringsdeskundig perspectief op zinvolle manier een plek kan geven in het toezicht.

Het laatste nieuws

Vacature bureau: Beleidsmedewerker

Wij zoeken een beleidsmedewerker (32u) ! Als beleidsmedewerker bij de NVTZ is geen dag hetzelfde. Het ene moment doe je...

Jaarlijkse bestuursdagen in Tilburg

Op 23 en 24 augustus 2023 werden de jaarlijkse bestuursdagen in Tilburg doorgebracht. Tijdens deze dagen heeft het bestuur een...

Gevraagd: ervaringsplekken in de raad van toezicht vanaf medio oktober 2023

Heeft u binnen uw organisatie behoefte aan een frisse blik, aan een nieuw perspectief? En wilt u tegelijkertijd bijdragen aan een hoogwaardige diversiteit in uw raad van toezicht?