Eendaagse over “Toezien vanuit ervaringsdeskundig perspectief”

Begeleiding: Bas Baanders

Voor goede zorg en welzijn is het essentieel om burgers actief te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid van organisaties en hun organisatienetwerken. Daarover is iedereen het eigenlijk wel eens.

Een teken daarvan is dat op talrijke plekken burgers eigen initiatieven nemen voor de organisatie van zorg, welzijn en samenredzaamheid in hun omgeving. Een ander signaal is dat de betrokkenheid van burgers en hun naasten onmisbaar wordt beschouwd voor de transities waarvoor we als samenleving staan. Sla het Integraal Zorg Akkoord er maar op na, neem kennis van het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek of lees het laatste advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.

Kortom: dit is een onderwerp dat op de agenda’s van Raden van Toezicht thuishoort. Sommige organisaties en hun raden hebben daarin goede slagen gemaakt. Andere zijn nog op zoek naar passende manieren. Regelmatig denkt men dan alleen aan de werving van een collega-toezichthouder die ook kan putten uit ervaringsdeskundige kennis. Maar er zijn nog een heleboel andere effectieve manieren om het ervaringsdeskundig burgerperspectief een plek te geven in het toezicht. Daarmee kan je vaak al op korte termijn aan de slag.

Doel van deze eendaagse is een waaier van mogelijkheden en ervaringen te delen. Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid voor het onderlinge gesprek van de deelnemers die ieder natuurlijk hun eigen ervaringen of opvattingen meebrengen. We zullen ook stilstaan bij misverstanden of vooroordelen op dit onderwerp.  

Na afronding van de eendaagse staat je een rijk palet ter beschikking met behulp waarvan je met de raad kan bespreken welke stappen jouw raad wil zetten om het ervaringsdeskundig perspectief op zinvolle manier een plek kan geven in het toezicht.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.