De NVZD en NVTZ staan voor vitale zorgbestuurders – onderzoek de vitaliteit van uw bestuurder

De bestuurder draagt een grote verantwoordelijkheid. Energie en veerkracht zijn van cruciaal belang om goed bestuur en leiderschap te waarborgen. De NVZD en de NVTZ delen dit besef en staan voor vitale zorgbestuurders. Na een succesvolle pilot vitaliteit in 2023, biedt de NVZD nu al haar leden de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hun eigen vitaliteit.
Uit de pilot is gebleken dat de mentale gezondheid en werk-privébalans van bestuurders onder druk staan, vooral in tijden van transformatie. Om deze reden is het essentieel om inzicht te hebben in de eigen vitaliteit. Verschillende factoren kunnen dit in de weg staan ten koste van energie en kracht op de lange termijn. Denk hierbij aan belemmerende overtuigingen, gewoontegedrag, altruïstisch handelen of korte termijn oplossingen.

Een investering in vitaliteit

Het traject bestaat uit twee onderdelen: het invullen van de twee vragenlijsten en twee gesprekken met een vitaliteitscoach. Door dit traject aan te bieden aan alle leden van de NVZD geeft de NVZD gevolg aan het advies van de paritaire commissie ‘Goed zorgbestuur, gezonde voorwaarden’. De NVTZ ondersteunt dit initiatief van harte en stimuleert raden van toezicht NVZD-bestuurders de gelegenheid te geven hiervan gebruik te maken.

Vitaliteit meten met gevalideerde vragenlijsten

De vitaliteit wordt gemeten met twee gevalideerde vragenlijsten. Via de samenwerkingspartner Aon wordt de Duurzame Inzetbaarheidsindex vragenlijst (DIX) en het Energiekompas beschikbaar gesteld. De pilot heeft vorig jaar laten zien dat deze tools samen goed zicht geven op de vitaliteit van bestuurders.

De NVZD neemt dit jaar de kosten voor de gevalideerde vragenlijsten voor haar rekening.

In gesprek met een vitaliteitscoach

Vervolgens worden er twee gesprekken met een coach van Tremonte ingepland. Deze gesprekken helpen bij het analyseren van de uitkomsten en bieden verdieping en inzicht in vitaliteit, veerkracht en stressbronnen, rekening houdend met de dynamiek in uw organisatie. De kosten voor de gesprekken zijn € 200,- per gesprek (excl. BTW). Deze zijn voor eigen rekening. De gesprekken kunnen plaatsvinden in de periode mei t/m juli.

Over Tremonte en Aon

Tremonte is een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van duurzame inzetbaarheid, met veel ervaring in de zorgsector. Hun coaches hebben een achtergrond als bestuurder, medisch specialist en/of directeur in de zorg, waardoor ze goed bekend zijn met uw uitdagingen. Aon is al jarenlang samenwerkingspartner van de NVZD en toonaangevend adviseur in risicomanagement, Human Capital dienstverlening en verzekeringen.

Ervaringen uit de pilot

Ter illustratie delen we graag een aantal reacties van bestuurders die afgelopen jaar deelnamen aan de pilot vitaliteit:

  • “De DIX meter heb ik ervaren als een goed instrument ter voorbereiding voor een verdiepend gesprek.”
  • “Mooi spectrum van ‘indicatoren’ op gebied van je vitaliteit. Zet je bovendien goed aan het denken over mogelijke interventies ter versterking.”
  • “Ik vond het super dat jullie dit geïnitieerd hebben. Het model dat de coach ontwikkelt, zorgt ervoor dat je het juiste gesprek hebt. De kwaliteit van de coach en je eigen openheid bepalen of je er wat mee gaat doen. Dank dat ik mee mocht doen met de pilot.”

Deelnemen aan vragenlijsten en gesprekken

Bestuurders kunnen zich aanmelden via de link die is opgenomen in de nieuwsbrief van de NVZD, u vindt daarin ook meer informatie. Deze nieuwsbrief is verschenen op 19 april 2024. Aanmelden is mogelijk tot 3 mei a.s. De link is uitsluitend voor gebruik door NVZD-leden.

De conclusies uit de data en de gesprekken zullen worden gepresenteerd op de jubileumbijeenkomst op 27 september a.s. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van vitaliteit.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de NVZD: Marein Poel (directieadviseur/jurist), via 06 235 542 26 (ma, di of do) of per mail naar: marein.poel@nvzd.nl.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.