De laatste acties van 2023 met vooruitblik naar 2024

Verslag van de bestuursvergadering die plaatsvond op 18 december 2023

Op 18 december 2023 vond de laatste NVTZ bestuursvergadering van het jaar plaats.

Nieuw jaarthema

Het beëindigen van 2023, betekende ook het aflopen van het NVTZ jaarthema ‘Duurzaamheid’. Dus werd er een nieuw jaarthema 2024 gekozen. In de vergadering zijn de input en reacties van de leden op een aantal voorgestelde thema’s besproken. Besloten is weer een actueel en relevant thema te kiezen, namelijk ‘Toezien in samenspel met de samenleving’.

Lidmaatschap tot de Federatie voor Gezondheid

Afgelopen jaar heeft er afstemming plaatsgevonden tussen de directeur van de NVTZ, Marius Buiting, en de directeur van de Federatie voor Gezondheid, Thomas Plochg, om een themagroep binnen de Federatie te starten: ‘de governance van de ecosystemen’. De Federatie voor Gezondheid is een multi-stakeholder federatie, die zich inzet op de belangrijke transitie in Zorg & Welzijn van ‘ziekte naar gezondheid’. Het bestuur heeft, gelet op belangrijke thema’s binnen de meerjaren strategie van de NVTZ, besloten tot een lidmaatschap van de NVTZ bij de Federatie voor Gezondheid.

Petitie LOC Cliëntenraden ondertekenen

Naar aanleiding van de ingekomen mail van het LOC om de petitie over de toekomst van de ouderenzorg te tekenen, heeft het bestuur dit besproken en besloten deze petitie te steunen.

Meer informatie over de petitie via de volgende links: loc.nl/petitie, www.loc.nl/manifest-ouderenzorg.

Werkgroep duurzaamheid plan goedgekeurd

In het kader van het jaarthema 2023 ‘Duurzaamheid’ heeft de NVTZ-werkgroep duurzaamheid in een notitie de activiteiten benoemd, die zij in de komende twee jaar wil ontplooien. Het bestuur heeft de werkgroep akkoord gegeven om de activiteiten verder uit te werken en uit te voeren.

Vacatures NVTZ

Het bestuur is verheugd met de enthousiaste reacties op de diverse vacatures bij de NVTZ, waaronder de vacature voor een nieuw bestuurslid. De eerste gesprekken zijn gepland en het bestuur gaat ervan uit tijdens de komende ALV in juni een kandidaat voor te kunnen dragen. 

Het laatste nieuws

NVZD en NVTZ: wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) is onvoldoende onderbouwd

De Raad van State (RvS) heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Wet integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz). De Raad adviseert de regering om met een betere motivering te komen, de Wibz aan te passen en anders af te zien van de Wibz.

Start pilot ‘toezichthouders in de Forensische Zorg’

Op donderdag 4 juli 2024 vond de aftrap van de pilot ‘Leerkringen voor toezichthouders in de Forensische Zorg’ plaats, een samenwerking van de NVTZ en de divisie Forensische Zorg van de directie Dienst Justitiële Inrichtingen.

Toezicht in tijden van schaarste

In het paper van de Wetenschappelijke Adviesraad ‘Toezicht in tijden van schaarste’ worden enkele handvatten gegeven voor de rol van de raad van toezicht.