Corona dwingt toezichthouder tot de kern van verpleeghuiszorg

Wat betekent het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg voor de rol van de raad van toezicht? Daarover verschijnt deze zomer een publicatie. Waar in het verleden kwaliteit vaak gekoppeld werd aan voor ieder gelijke, brede arrangementen, geldt nu een andere insteek; kwaliteit gaat primair over optimale ondersteuning bij individuele noden, wensen en verlangens. En toen volgde de coronacrisis met een klassieke one size fits all-aanpak van de overheid. Wat betekent dit voor de rol van de intern toezichthouder? We vroegen het toezichthouders Karin Runia en Aad Koster en Marthijn Laterveer van ‘LOC Waardevolle zorg’. Zij delen hun inzichten en dilemma’s in het artikel ‘Corona dwingt toezichthouder tot de kern van verpleeghuiszorg’.

De ‘Reisgids voor toezichthouders bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg – Zienderogen beter III’ verschijnt deze zomer. Het kwaliteitskader kent de nodige praktische en organisatorische aanknopingspunten. Maar de rol van intern toezicht staat slechts summier beschreven. Om deze leemte te vullen hebben de NVTZ en het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie (uitgevoerd door Vilans) een expertgroep onder voorzitterschap van Laurent de Vries gevraagd om inzichten en ervaringen uit de toezichtpraktijk te delen in een ‘reisgids’. Naast een wegwijzer wil de reisgids een inspiratiebron zijn voor het maken van bewuste afwegingen en de dialoog hierover. De publicatie verschijnt in de zomer. Leden van NVTZ ontvangen een exemplaar.

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.