Brief naar bewindslieden: grote zorgen over huidige vraagstukken in onze sector

NVTZ-bestuursvoorzitter Aad Koster heeft in een brief aan het demissionaire ministerie van VWS, namens de leden van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn, grote zorgen geuit over de huidige vraagstukken in de zorgsector. Naast de stapeling van effecten worden in deze brief een aantal aanvullende bedreigingen geconstateerd en geven we tenslotte enige zaken ter overweging mee aan demissionair Minister Kuipers, Minister Helder en Staatssecretaris van Ooijen.

Lees de brief

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.