Algemene ledenvergadering 15 juni 2023

In het prachtige Paushuize in Utrecht, hielden we ook dit jaar onze Algemene ledenvergadering (ALV). Aan de ALV hebben we een programma over het NVTZ jaarthema duurzaamheid gekoppeld. Zo opende de provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Utrecht Anneke Knol de middag met hoe het monument Paushuize is verduurzaamd en hoe het beleid van de provincie hierin is.

Vervolgens vertelde Vera van Schie, schrijfster van het signalement en hoogleraar, over de relevantie en inhoud van het signalement toezien en duurzaamheid, uitgebracht door de wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVTZ. Daarna kwam de Zorgambassade vertegenwoordigd door de zorgprofessionals Jill Pape, Rosan Hupkes en Renske Karens aan bod om te vertellen over hun aanpak, motivatie en uitkomst van een hacketon van een groener beleid in de zorg. Daaropvolgend presenteerde Robert Reekers over een praktijkcase van Cosis en onderzoek van de RUG. Geïnspireerd door alle kennis en informatie gaan de deelnemers onder begeleiding van de zorgambassade in groepen met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal stellingen. Met als meest opmerkelijke uitkomst van reflectie op deze middag het besef dat we een ander en duurzamer beleid zouden voeren, als ons kleinkind aan tafel zou zitten.

Tenslotte zat de bestuursvoorzitter NVTZ Aad Koster, de ALV voor. Hanneke Ester, penningmeester en bestuurslid, gaf een korte toelichting op het jaarverslag, deze werd goedgekeurd en het bestuur kreeg decharge van de leden. Ans Verstraeten, adjunct directeur NVTZ, praatte de leden bij over het programma Goed Toezicht en Leah Marinus, beleidsmedewerkster, over het ondersteuningsprogramma Wtza. De middag sloten we af met een drankje en een lopend buffet.

Bekijk de fotoreportage

Het laatste nieuws

Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur

Naar aanleiding van de uitkomsten uit het onderzoek door Nieuwsuur naar het onkostenbeleid van organisaties voor zorgbestuurders, hebben de NVZD en de NVTZ de gezamenlijke ‘Handreiking beleid onkosten, geschenken en uitnodigingen raad van bestuur’ geactualiseerd en geconcretiseerd.

Jeugdgezondheidszorg en samenleving

De inspirerende Actiz bijeenkomst van 8 april jl over “De Symbiose tussen zelforganiserende gemeenschappen en het professionele domein. Maar hoe dan?” sluit goed aan op het themajaar 2024 van de NVTZ.

Governance Update Webinar 29 mei 2024

Schrijf je nu in en laat je inspireren door het gesprek over ondernemen voor het publiek belang in de sectoren zorg en welzijn.